DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Trivselsmåling kan nu udfyldes på papir

For at sikre anonymitet i databehandlingen af trivselsmålinger blandt landets skoleelever bliver det muligt for forældre at kræve, at eleven udfylder målingen med papir og blyant
22. MAR 2018 11.55

Først blev oplysninger opbevaret helt helt forkert. Så blev den udsat, og en styrelse ville ikke slette oplysningerne, selvom kommunerne skulle, og så vildledte flere kommuner elever og forældre.

Problemerne med den nationale trivselsmåling, der skal undersøge, hvordan landets folkeskoleelever ned til 0. klasse går rundt og har det.

Nu har undervisningsministeriet besluttet, at for at komme problemerne med elevernes anonymitet til livs skal det i år være muligt for eleverne at deltage i målingen med papir og blyant i stedet for gennem det nationale UNI-login, som skoleeleverne ellers har skullet bruge.

Der er tale om en nødløsning, fremgår det af et brev, undervisningsministeriet har udsendt til kommunerne, som dknyt har set, og formålet med nødløsningen er at komme forældre i møde, som er utrygge ved at deres barn besvarer trivselsspørgeskemaet elektronisk og i identificerbar form.

Papirbesvarelsen vil fortsat ikke kunne læses af skolen eller lærerne men sendes direkte til Undervisningsministeriet. Svarene vil til gengæld ikke indgå i opgørelser af den enkelte klasses trivsel.

Eleven har pligt til at deltage i trivselsmålingen, da denne er en del af undervisningen.

I brevet understreger Undervisningsministeriet, at de besvarelser, der indkommer både elektronisk og i papirform, ikke må bruges som grundlag for pædagogiske eller administrative handlinger i forhold til eleven.

Skolerne må altså udelukkende bruge den statistiske bearbejdning af resultaterne for hele klassetrin. Og her tæller papirbesvarelser altså som nævnt ikke med.