DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Michael Mottlau, Polfoto.

Slut med at kommuner kan forlange en mønttelefon

Kun 50 mønttelefoner tilbage i hele landet, og ingen på kommunalt krav. Nu bliver det slut med 'bekendtgørelse om betalingstelefoner'

Energistyrelsen vil ophæve bekendtgørelsen om betalingstelefoner, ifølge hvilken en kommune kan forlange af et telefonselskab, at det skal 'etablere og drive udendørs betalingstelefoner på gader, veje og pladser, hvortil offentligheden umiddelbart har adgang'. Det er der ikke længere nogen kommuner der gør, og i øvrigt er der i hele landet kun et halvt hundrede mønttelefoner tilbage på gader, veje og pladser.

En mønttelefon er, hvis nogen skulle have glemt det, 'et telefonapparat til samtaler via offentlige telenet, når betaling herfor er indskudt i apparatet og accepteret af det indbyggede debiteringsudstyr (betalingsvalidering), og uanset om betalingen sker ved mønter, betalingskort eller andet brugbart betalingsmiddel', som definitionen lyder i den gældende bekendtgørelse fra 1996. En ophævelse af bekendtgørelsen er netop sendt i høring.

'I 2005 var der 4.090 betalingstelefoner i Danmark, i dag er der omkring 50 tilbage', skriver Energistyrelsen i sit høringsbrev. 'Danske Mønttelefoner ApS oplyser, at selskabet tidligere har haft mellem 60 og 70 betalingstelefoner på 'kommuneaftaler', dvs. hvor kommunalbestyrelsen har bedt om, at der etableres en betalingstelefon, jf. ovenfor. I dag er der ingen kommuneaftaler tilbage', hedder det videre.

Energistyrelsen konkluderer skarpsindigt at udfasningen af betalingstelefoner 'givetvis' hænger sammen med 'den massive udbredelse af mobiltelefoner og -dækning i Danmark'. Ophævelsen af betalingstelefonbekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. juli, så hvis der er en kommune et sted der gerne vil have en mønttelefon, skal det være inden da.