DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Sådan vil Hovedstaden rette op på Sundhedsplatformen

Ny plan til 22,2 mio. kr. skal imødekomme en række krav, som politikerne har stillet til forbedringer af it-systemet i kølvandet på forsommerens kritiske rapport fra Rigsrevisionen

HOVEDSTADEN: Forretningsudvalget i Region Hovedstaden har godkendt en plan for at forbedre Sundhedsplatformen, så den bliver et bedre arbejdsredskab for læger og sygeplejersker, lyder det fra regionen.

Ialt 3.000 læger vil få tilbudt en personlig opsætning af deres brugerflade, så lægerne får de relevante oplysninger, de har brug for i den daglige behandling af patienter.

På grund af udskydelsen af opdateringen af Sundhedsplatformen vil i alt 17 nye forbedringer på medicinområdet blive udskudt til februar, men udover de 25 forbedringer på medicinområdet, der allerede er taget i brug på hospitalerne, så er der yderligere 14 forbedringer på vej i oktober. 

De ekstra tre måneder giver rum til at involvere flere brugere og gennemføre flere test, ligesom der bliver bedre tid til at undervise de ansatte. Samtidig bliver der mulighed for at imødekomme flere af hospitalernes ønsker om forbedringer af medicinhåndteringen i Sundhedsplatformen, så den samlede pulje af forbedringer til februar bliver større.

Prioriteringen af forbedringerne og udviklingen af løsningerne er sket i tæt samarbejde med læger, sygeplejersker, farmaceuter og hospitalernes risikomanagere. Der er først og fremmest taget hensyn til patienternes sikkerhed, men også hvilke problemer på medicinområdet, der har været til daglig gene for mange ansatte og har påvirket effektiviteten.

Der afsættes 22,2 mio. kr. ekstra i 2018 til finansiering af initiativer til forbedringer af Sundhedsplatformen. Forbedringerne er blandt andet: 

  • Forbedringer af medicinhåndteringen i Sundhedsplatformen
  • Alle læger tilbydes brugertilpasning, som tilpasser brugergrænsefladen til den enkeltes behov
  • Der nedsættes taskforce for datahåndtering
  • Der nedsættes taskforce for at forbedre arbejdsgange i ambulatorierne
  • Bedre opfølgning på indmelding af fejl og ændringsønsker