DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Seks år senere:
Rigsrevisionen er stadig utilfreds med medicinkort

Det er utilfredsstillende, at Det Fælles Medicinkort FMK ikke bruges mere på sygehusene, siger Rigsrevisionen i opfølgning på en kritisk rapport fra 2014.
12. MAJ 2020 14.22

For seks år siden uddelte Statsrevisorerne kritik til både Sundhedsministeriet og regionerne for deres håndtering af Fælles Medicinkort.

Det blev sat i søen i 2009 for at give overblik over borgernes medicin på tværs af sundhedsvæsnet. I 2014 var det nye it-system stadig forsinket, det blev ikke anvendt fuldt ud, og prisen var stukket af.

Statsrevisorerne fulgte en kritisk indstilling fra Rigsrevisionen, som siden har fulgt op på sagen i både 2015 og 2016. Nu er Rigsrevisionen klar med en ny opfølgning, der handler om sygehusenes brug af FMK, og den indeholder endnu en gang kritik af både ministeriet og regionerne.

'Utilfredsstillende'

Rigsrevisionen finder det ifølge notatet 'utilfredsstillende, at målet for anvendelsen af FMK på sygehusene ikke er nået indtil nu'.

Konsekvensen er blandt andet, at sundhedspersonale og patienter ikke altid har adgang til opdaterede medicinoplysninger. Ved fuld og korrekt anvendelse kan FMK udgøre et vigtigt redskab til at sikre bedre medicinsk behandling og dermed højere patientsikkerhed, hedder det.

Der har på sygehusene fra 2016 til starten af 2019 været en positiv udvikling i anvendelsen af FMK på landsplan, uden at anvendelsesgraden dog er nået op på det fastsatte måltal på 95 pct. I løbet af 2019 og de første to måneder af 2020 har der været en stigning i anvendelsesgraden for ambulante patienter på landsplan, mens landsgennemsnittet for indlagte patienter på sygehusene imidlertid er faldet igen.

Tallene viser, at brugen af FMK for indlagte patienter hele tiden har været lavest i Region Hovedstaden, og at ingen region har nået målet om fuld anvendelse. Landsgennemsnittet var på 82 pct. i februar 2020.

'Det er derfor Rigsrevisionens opfattelse, at Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne fremadrettet må igangsætte initiativer, der kan bringe anvendelsen af FMK på sygehusene op på niveau med måltallet. Vi vil fortsat følge, hvordan det går med udviklingen i anvendelsen af FMK på sygehusene,' står der i notatet.

ak