DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Region Syddanmark sender elektronisk patientjournal i udbud

Der ønskes en velafprøvet og solid løsning, som allerede er i drift på danske eller udenlandske hospitaler
27. JUN 2017 8.43

SYDDANMARK: Regionens sygehuse skal have en ny elektronisk patientjournal (EPJ). Den kommende løsning får navnet EPJ-Syd, og regionen lægger i udbudsmaterialet vægt på, at der ønskes en velafprøvet og solid løsning, som allerede er i drift på danske eller udenlandske hospitaler. Det betyder, at EPJ-Syd ikke er et udviklingsprojekt, men derimod en anskaffelse af en velafprøvet løsning.

EPJ-Syd skal holde styr på blandt andet journalhåndtering, medicinering, rekvisition og svar fra laboratorie- og billedsystemer, patientadministration og booking. Desuden er det et krav, at EPJ-Syd giver mulighed for både øget patientinddragelse i behandlingsforløbet og for at bruge tablets og smartphones i klinikkens arbejdsgange. 

Udbuddet og anskaffelsen gælder for alle sygehusene i Region Syddanmark, og projektet er forankret på Odense Universitetshospital (OUH).

Region Syddanmark ønsker at indgå i et langvarigt strategisk samarbejde med leverandøren af løsningen, som gensidigt forpligter parterne til at drive og videreudvikle EPJ-Syd. Der stilles i øvrigt krav om, at EPJ-Syd passer ind i det etablerede IT-miljø i regionen. Ønsket er at mindske de forandringer, der kan blive nødvendige, når løsningen tages i brug.

For at sikre, at den nye EPJ-løsning kommer til at fungere for medarbejderne på sygehusene, har der fra begyndelsen af arbejdet med udbuddet været tilknyttet klinikere til processen. Klinikerne er således løbende med til at sikre kvaliteten af den EPJ-løsning, der vil blive valgt.

Efter planen skal regionsrådet vælge leverandøren primo marts 2018. 


Den nuværende EPJ-løsning, COSMIC, dækker alle regionens fem sygehusenheder – Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland og psykiatrisygehuset – og bruges af cirka 25.000 læger, sygeplejersker, sekretærer og andre medarbejdere på regionens sygehuse. Typisk er der omkring 2,8 mio. journalopslag i den elektroniske patientjournal på en almindelig arbejdsdag.

Der vil gå mindst tre år, før en ny EPJ-løsning er på plads og klar til at blive taget i brug. Derfor har regionen indgået en treårig aftale med leverandøren af COSMIC om fortsat service og vedligehold.