DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Ombudsmanden: Store forskelle på it-hjælp til handicappede

Efter besøg på 10 institutioner opfordrer ombudmanden institutionerne til at lære af hinanden om kommunikationshjælp til børn og unge med vidtgående handicap

Ombudsmandens Børnekontor har det seneste år besøgt en række institutioner for børn og unge med vidtgående handicap og næsten intet sprog. Den overordnede konklusion er positiv, men ombudsmanden peger bl.a. på store forskelle i, hvor gode institutionerne er til at udnytte teknologi i kommunikationen med børnene og de unge, lyder det fra ombudsmandsinstitutionen.

- Mange af disse børn og unge har intet eller et meget begrænset verbalt sprog. De er altså helt afhængige af, at andre kan tolke dem og kompensere for deres manglende sprog. For børnene er det af stor betydning med optimal udnyttelse af de redskaber, der findes – ikke mindst de teknologiske, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.  

Nogle institutioner giver børnene mulighed for at være i fast kontakt med deres familie via FaceTime eller Skype, mens andre børn ikke har den mulighed. En enkelt institution har QR-koder på seng og gangstativ, der giver personalet adgang til små film med oplysninger om barnet. Bl.a. hvordan barnet skal lægges i seng, og hvordan han eller hun bedst kommunikerer. En anden institution optog børnene på video og analyserede derefter optagelserne for at afkode børnenes måde at kommunikere på.  

Ombudsmanden har i løbet af 2015 besøgt 10 institutioner, hvor børn og unge opholder sig eller bor på grund af vidtgående og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Besøgene er blevet gennemført i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur. 

I forlængelse af besøgene vil ombudsmanden nu drøfte med Social- og Indenrigsministeriet, Socialstyrelsen og socialtilsynene, om der er behov for at udbrede kendskabet til de IT-hjælpemidler, der kan understøtte kommunikationen for børn og unge med begrænset eller intet verbalt sprog. Ligesom Ombudsmanden opfordrer institutionerne til at lade sig inspirere af hinanden. 

ka