DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Også borgere uden NemID kan nu konsultere lægen på video

En ny og særdeles populær lægeapp har fået en udvidelse, som kan bruges i kommunerne.

Da coronakrisen brød ud, fik regionerne og de praktiserende læger i lyntempo produceret en ny app, som gav mulighed for at lave sikre videokonsultationer med lægen.

Appen 'Min læge', som er blevet downloadet af næsten en halv million danskere, kræver NemID. Men nu har Københavns Kommune videreudviklet den til en ny app, som også kan bruges af borgere, som ikke har NemID eller ikke kan finde ud af at bruge det, oplyser KL.

Den nye app 'Kontakt Læge' kan bruges af social- og sundhedsfagligt personale i hele landet til at hjælpe borgere uden NemID med at starte en videokonsultation med egen læge.

Afregnes efter midlertidig aftale

KL og Danske Regioner vurderer, at løsningen er omfattet af den nuværende midlertidige aftale, som Regionernes Lønnings- og Takstnævn har aftalt med PLO om honorering af videokonsultation – for bl.a. at forebygge smitte med covid-19.

Videokonsultationen erstatter en almindelig konsultation, der ellers ville være gennemført ved fysisk fremmøde eller sygebesøg. I denne aftale er der ikke formkrav til den tekniske løsning.

Københavns Kommune og MedCom har udarbejdet information og vejledninger samt tilbud om support i brugen af appen, som findes her.

ak