DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Nyt it-værktøj forenkler kommunal klima-indsats

Energi- og CO2-regnskabet, som værktøjet kaldes, leverer ca. 80 pct. af alle nødvendige energi- og udledningsdata

Det har hidtil været vanskeligt for kommunerne at opstille et regnskab for, hvor stort energiforbruget og udledningen af drivhusgasser er inden for de enkelte kommunegrænser. Indsamlingen af data har været ressourcekrævende og har ofte krævet hjælp fra eksterne konsulenter.

Med et nyt værktøj, Energi- og CO2-regnskabet, som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet står bag sammen med KL og Realdania, får kommunerne nu hjælp.

Energi- og CO2-regnskabet leverer ca. 80 pct. af alle nødvendige energi- og udledningsdata. Kommunerne skal altså ikke i samme omfang som tidligere hente data fra forskellige steder og får samtidig et bedre og mere ensartet overblik over energiforbrug, den vedvarende energiproduktion og drivhusgas­udledningerne.

Energi­planlæggere og klimaansvarlige medarbejdere vil aktivt kunne bruge det nye værktøj i arbejdet med strategisk energiplanlægning. Når der er konsistens i de anvendte metoder, kan resultaterne nemlig overføres direkte til de strategiske energiplaner.

Energi- og CO2-regnskabet gør det samtidig nemmere for kommunerne at deltage i internationale samarbejder som The Global Covenant of Mayors. Med det nye værktøj kan de nu udtrække data i den internationale afrapporteringsstandard, der bruges på tværs af lande til at kortlægge byers klimaaftryk.

Energi- og CO2-regnskabet er udviklet af et konsortium bestående af Viegand Maagøe og NIRAS. Værktøjets udvikling har været forankret i Energistyrelsen.

ka

Se Energi- og CO2-regnskabet på Sparenergi.dk.