DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Nyt it-system skal give færre indtastninger

Region Syddanmarks nye sagsbehandlingsssystem skal udover at lette arbejdsgange også dokumentere effekten af sociale behandlinger
5. OKT 2015 15.32

SYDDANMARK: Når medarbejderne i Region Syddanmark på socialområdet i dag arbejder med indsatser som botilbud til udsatte unge eller tilbud til unge med spiseforstyrrelser, går der for meget tid ved tasterne. Et nyt it-system skal nu lette arbejdet, så de cirka 1300 medarbejdere får mere gavn af deres faglige spidskompetencer i stedet for at bruge tid foran tastaturet, oplyser KMD, der har udviklet systemet sammen med regionen.

Systemet er beregnet til at samle alle relevante data på de borgere, det modtager hjælp inden for områder som alkoholmisbrug, botilbud, forsorgshjem, forebyggende hjemmebesøg, plejecentre, sundhedsfremme og forebyggelse. Og brugerne - socialpædagoger, sygeplejersker, ergoterapeuter og en del andre faggrupper - vil fremover kunne lave handleplaner, journaler, beregne økonomi, planlægge besøg, dokumentere effekter af behandling i samme system.

Systemet, der også bruges i Vejle og Tønder kommuner - er cloud-baseret og har en fælles database, så data kun skal kun ind i systemet én gang, og man kan danne et komplet overbliksbillede af borgeren på tværs af de forskellige områder. Systemet skal også være med til at løfte overblikket over de effekter, som de enkelte indsatser giver i regionen.

- Når det eksempelvis handler om at lave gode botilbud og effektive tilbud mod alkoholisme eller psykiatriske lidelser, så kan det være svært at konstatere, hvad der virker bedst. Ved at samle data mere stringent ind og løfte dokumentationen, så vil vi løbende få et bedre og bedre overblik over, hvad effekterne af de forskellige tiltag er, forklarer driftsdirektør for Socialområdet, Christian Schacht-Magnussen.

Det nye it-system, KMD Nexus, er planlagt til at blive taget i brug på hele social- og sundhedsområdet i regionen i løbet af det første halvår 2016.

ka