DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Nye håndværkere skal leges frem

Syddanmark har bevilget 3,2 mio. kr. til et interaktivt, virtuelt spil, der skal øge folkeskoleelevers viden om, erhvervsuddannelserne vigtighed for samfundet. I alt bevilges 9,8 mio. kr. til uddannelsesprojekter
30. DEC 2015 8.40

SYDDANMARK: Hvordan ville samfundet se ud, hvis der ikke var flere håndværkere tilbage?

Det spørgsmål vil 260 skoleklasser i Region Syddanmark i fremtiden kunne finde svar på gennem et interaktivt spil. Regionsrådet har nemlig bevilget 3,2 mio. kr. til udbredelsen af et projekt, der både skal teste 7. klasses-elevers færdigheder, gøre dem i stand til at opdage deres egne kompetencer og give dem muligheden for at anvende disse i en erhvervsfaglig retning. Det oplyser regionen

Kernen i projektet er et computerspil, der tager afsæt i en fiktiv historie, hvor en familie er klædt af til skindet. Familien står uden bolig, pleje og moderne hjælpemidler. Det er elevernes opgave at hjælpe familien med tøj, pleje, bygge et hus m.m.

Udover at stifte bekendtskab med en hel række erhvervsuddannelser får eleverne gennem leg og læring en øget bevidsthed om uddannelsernes betydning for samfundet; en større viden om de muligheder erhvervsuddannelserne giver på længere sigt; større viden om enkelte uddannelser og endelig et langt mere positivt indtryk af erhvervsuddannelserne end tidligere.

Bag projektet, der går under navnet Survival Skills, står 11 fynske og syd- og sønderjyske uddannelsesinstitutioner. Ansøger er Syddansk Erhvervsskole, mens de øvrige parter bl.a. tæller erhvervsskoler, social- og sundhedsskoler, handelsskoler og en landbrugsskole.

Formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, Bo Libergren (V), er glad for, at regionsrådet bakker op om projektet:

- Vi står i regionen med den udfordring, at der er for få, der søger ind på erhvervsuddannelserne. Både nu og i fremtiden mangler vi simpelthen erhvervsuddannede. Parterne bag Survival Skills vurderer, at projektet kan bidrage til, at andelen af en årgang, der søger ind på en erhvervsuddannelse, hæves markant frem mod 2019. Det vil vi fra regionens side meget gerne støtte op om, siger han.

I alt bevilger regionsrådet 9,8 mio. kr. til fem uddannelsesprojekter, der hver især skal bidrage til at nå målene i Syddansk Uddannelsesaftale:

Projekt: HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser
Ansøger: HF & VUC Fredericia
Bevilget beløb: 2.114.880 kr.

Projekt: Survival Skills
Ansøger: Syddansk Erhvervsskole
Bevilget beløb: 3.249.600 kr.

Projekt: Campus bygger bro
Ansøger: Nyborg Gymnasium
Bevilget beløb: 3.444.080 kr.

Projekt: Samarbejde og videndeling i teams og faggrupper
Ansøger: NTS centeret Syddanmark
Bevilget beløb: 697.256 kr.

Projekt: Hands-On (tillægsansøgning)
Ansøger: Hansenberg
Bevilget beløb: 300.000 kr.

dc