DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Ny tekst fjerner tvivl om adgang til byrådsmedlemmers mails

Fredensborg ændrer tekst i omstridt aftale, der kunne tolkes som, at kommunen ville tilgå folkevalgtes mails

FREDENSBORG: En ordlyd i Fredensborg Kommunes it-sikkerhedspolitik bliver nu ændret og præciseret, efter at den har givet anledning til kritik for at ville omgå en lovændring, der netop er trådt i kraft ved årsskiftet.

Det har aldrig været meningen, at it-sikkerhedspolitikken skulle kunne læses på den måde, har borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) tidligere sagt, og efter et møde mandag i økonomiudvalget er fortolkningsmulighederne skrevet ud af teksten. Det oprindelige afsnit, som borgmesteren medgav var 'lidt frisk formuleret', er erstattet af hele tre nye, der rummer en omhyggelig forklaring af både baggrund og praktisk udførelse.

- Vi har præciseret det, som kommunen først skrev i brevet til byrådspolitikerne. Det kunne misforstås, hvis man læste det på en bestemt måde. Nu har vi aftalt, at kommunen skal overveje politianmeldelse, hvis der sker lækager fra lukkede dagsordener. For der er jo en grund til, at vi diskuterer noget i fortrolighed, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen til Frederiksborg Amts Avis.

Den korte tekst, der kunne misforstås, lød: 'Kommunen kan til enhver tid foretage kontrol af information om den enkelte tilvejebragt via logning, hvis der er begrundet mistanke om, at der er sket uberettiget brug af data eller strafbare forhold i henhold til sikkerhedsbekendtgørelsen.' Den er nu erstattet af det mere udførlige:

'I de tilfælde, hvor der i it-systemet behandles personoplysninger er logning et krav. Kommunen skal således foretage logning i kritiske systemer og den logning omfatter såvel byrådsmedlemmer som ansatte. Kommunen har til enhver tid teknisk tilgang til de loggede data. I modsætning til, hvad der gælder for ansatte, så kontrollerer kommunen ikke de loggede data for så vidt angår byrådsmedlemmer. Ved mistanke om misbrug og tilsidesættelse af fortrolighed vil politianmeldelse blive overvejet, således at efterforskning og kontrol af loggen alene foretages af politiet.

Kommunen vil undtagelsesvist, hvis det er påkrævet af it-faglige grunde for at afværge et kritisk angreb på kommunens it-system og en overhængende fare for et systemnedbrud, være berettiget til at tilgå byrådsmedlemmernes kommunale konti. En sådan adgang vil ikke føre til læsning af konkrete mails og vil være godkendt af kommunaldirektøren.

De berørte vil som hovedregel forinden blive orienteret om den tiltænkte handling og baggrunden herfor. Efterfølgende vil de berørte blive gjort bekendt med omfanget, hvilke oplysninger der er tilgået og hvem der har haft adgang til disse.'