DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Ny skole-it styrker datainformeret ledelse

Ny digital platform i Aarhus' skolevæsen bringer bl.a. forældrene tættere på skolens hverdag
19. SEP 2016 11.44

AARHUS: En ny, digital læringsplatform skal sammen med en investering på 20 mio. kr. i nyt it-udstyr styrke elevernes læring og samtidig bringe forældre tættere på hverdagen i folkeskolen, lyder det fra Aarhus Kommune.

Den såkaldte læringsplatform samler forberedelse, undervisning og evaluering af læringen ét sted. Det betyder større synlighed og sammenhæng for elever, forældre, medarbejdere og skolernes ledelser.

I læringsplatformen vil eleverne kunne arbejde digitalt med faglige forløb, dele materialer og evaluere deres udbytte. Samtidig kan pædagogiske medarbejdere dele forberedelse, læringsforløb og undervisning i platformen, der også opsamler viden om den enkelte elev digitalt. Det skal  skabe overblik og kan danne baggrund for tidlige og forebyggende indsatser samt datainformeret ledelse på skolerne. 

Fireårig kontrakt
Der er gennemført et offentligt udbud af læringsplatformen, og der er indgået en fireårig kontrakt med KMD om platformen, der kaldes KMD Educa Læring.

Løsningen er en del af det nationale brugerportalsinitiativ, der med en digital læringsplatform og en samarbejdsplatform skal sikre én fælles digital indgang til kommunikation og videndeling på 0-18 års området.

Initiativet tager afsæt i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen, der har som mål at gøre eleverne bliver så dygtige, de kan, mindske betydningen af sociale baggrunde og styrke tilliden til og trivslen i folkeskolen.

ka