DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Ny digital strategi skal sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet

Fælles strategi for digital sundhed fra Sundhedsministeriet, Danske Regioner, KL og Finansministeriet
15. JAN 2018 7.27

En strategi for digital sundhed med 27 konkrete indsatser præsenteres i dag i fællesskab af Sundhedsministeriet, Danske Regioner, KL og Finansministeriet. Strategien er en udmæntning af økonomiaftalen for 2018 om en fælles strategi for digital sundhed 2018-2022.

De 27 indsatser er fordelt på fem områder:

 • Borgeren som aktiv partner 
  Borgere skal inddrages via alt fra apps til støtteværktøjer til kræftpatienter med i alt syv indsatser.
 • Viden til tiden 
  Flere oplysninger skal deles digitalt på tværs af aktører i sundhedsvæsenet, så de er let tilgængelige for medarbejdere og borgere med fem indsatser.
 • Forebyggelse 
  Ny teknologi skal understøtte en bevægelse mod mere målrettede indsatser for forebyggelse og dækker over seks indsatser.
 • Tillid og sikkerhed 
  Den nødvendige datasikkerhed skal sikres med fem indsatser.
 • Fremdrift og fælles byggeblokke 
  Den fælles digitale infrastruktur skal fastholdes og styrkes med fire indsatser. 

Grundideen er at sundhedsvæsnet skal samarbejde digitalt og på nye måder. Der sendes allerede i dag flere millioner digitale beskeder rundt i sundhedsvæsenet hver måned, men behovet for at dele oplysninger digitalt og et samlet patientoverblik stiger i takt med, at sygehusene både bliver mere avancerede, og at de praktiserende læger får flere opgaver.

Fx kræver en genoptræning efter en skade eller en operation både indsatser fra sygehuset, den praktiserende læge og kommunen. Her er det strategiens mål, at samarbejdet i højere grad skal ske digitalt, samtidig med at patienterne selv kan få et bedre overblik over deres forløb.

- Danmark er foregangsland, når det kommer til digitale løsninger i sundhedsvæsenet, men vi kan blive langt bedre til at inddrage patienterne og sikre deling af relevante oplysninger på tværs af sundhedsvæsenet. Med alle de digitale muligheder, vi har i dag, kan det forekomme besynderligt, at noget videndeling stadig foregår på papir, og at it-systemerne ikke taler sammen. Det er ikke til gavn for hverken patienter eller sundhedspersoner, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i en kommentar.

Et eksempel er en af de 27 konkrete indsatser 'Et samlet patientoverblik' - et underpunkt til området 'Viden til tiden' - der skal give en samlet visning af aftaler og stamoplysninger til både borgere og sundhedspersoner.

- I dag oplever sundhedspersonalet alt for ofte at stå i en situation og mangle relevante oplysninger om en patient og derfor bruge unødig tid på at finde oplysningerne. Og borgerne oplever at gentage sig selv igen og igen. Det er kort sagt spild af tid og utrygt for patienterne. Sundhedspersoner skal have let og sikker adgang til patientens oplysninger, hvor det er relevant og kan give et bedre forløb for patienten. Og patienterne skal have ét samlet overblik over deres eget forløb – det skal være lettere at være patient, siger sundhedsministeren.

mk

Læs eller download Strategi for digital sundhed.