DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Millioner til digital park i Horsens

En digital, grøn og bæredygtig park hvor unge og gamle kan samles. Det ser nu ud til at blive en realitet i Søndermarken i Horsens

HORSENS: Ny park skal være åndehul for alle borgere i bydelen. Horsens Kommune har nemlig fået tilsagn fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond om økonomisk støtte på 2 mio.kr.  til parken - også kaldet Kvarterspark Søndermarken, oplyser kommunen.

Formålet med nyskabelsen, der kommer til at rumme masser af kultur- og aktivitetstilbud, er at samle områdets foreninger, skabe identitet og tiltrække nye brugere.

Ifølge planerne skal kvartersparken 'sætte de lokale kræfter i spil ved at binde aktivitet, oplevelser og beboere tættere sammen på en social og uformel måde.' I praksis bliver det blandt andet i form af lydgeologi, hvor borgerne via en gratis app på deres mobiltelefon enten selv kan lægge fortællinger m.v. ind forskellige steder i området, eller de kan opleve andres.

Kvartersparken kommer også til at omfatte et stisystem, der bl.a. byder på eventyr, bevægelse, leg og ophold undervejs og meget mere.

Ud over pengene fra A.P. Møller Fonden bidrager Horsens Kommune med fem mio. kr. Kommunen har desuden fået tilsagn om 250.000 kr. fra Sønderbro Kulturhus Fond, 200.000 kr. for Andelsboligforeningen Odinsgaard, afdeling 1 Sønderbro og 100.000 kr. fra Insero Horsens.

Det samlede projekt forventes at koste 7,2 mio. kr. og skal efter planen stå klar i løbet af 2016.

Kvartersparken omfatter:

  • Kulturpladsen med dome (geodætisk kuppel)
  • Oasen - græsterræn med træer og buske
  • Stier - genvej på tværs af byen eller lærings-, oplevelses- og bevægelsesloop
  • Aktivitetslommer - traditionelle og nytænkende spil og lege
  • Grøn park - vildgræsser og krydderurter m.m.

ka