DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Midtjylland: For få penge til bredbånd fordeles forkert

De tyndest befolkede områder har for dårlige chancer for at få tilskud fra bredbåndspuljen, og der er alt for få penge i den, skriver de midtjyske kommuner og regionen til Folketinget

MIDTJYLLAND: Det er for svært at få tilskud til bredbånd i de tyndest befolkede områder. 

Det mener Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen, som derfor har sendt et åbent brev til medlemmerne af Folketinget. De bygger holdningen på erfaringen fra den første uddeling fra bredbåndspuljen, hvor kun 408 adresser i Midtjylland fik tilskud fra puljen.

Ifølge midtjyderne betyder vægtningen af de fem kriterier, som tilskuddene fordeles efter, at større projekter favoriseres. Desuden tæller totalprisen pr. tilslutning med i vægtningen, så projekter med lave tilslutningsomkostninger har større chancer for at få tilskud, eller man skal op på en meget høj egenbetaling.

'Det siger sig selv, at det er dyrere at forsyne tyndtbefolkede områder med bredbånd, fordi afstandene er større. Alt andet lige vil det være lettere for landsbyer og sommerhusområder at få tilskud end for spredt bebyggelse,' skriver de i brevet til Folketinget.

Brug for flere penge
Først og fremmest argumenterer de midtjyske kommuner og Region Midtjylland dog for, at der skal afsættes flere midler til bredbåndspuljen. Den tæller i alt 200 mio. kr., hvoraf de 80 blev fordelt i december, mens der i år og de næste to år er 40 mio. kr. til deling hvert år. Og det er for lidt, mener midtjyderne.

- I vores region er der mere end 70.000 adresser, som har ingen eller dårlig adgang til bredbånd, og som opfylder kriterierne for at søge om penge fra bredbåndspuljen. Men det hjælper jo ikke noget, når der er afsat så få penge. Det er rigtig mange mennesker, det går ud over, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Gode internetforbindelser er både vigtige for at få folk til at bosætte sig i landområder og for erhvervslivet. Også i sundhedsvæsnet savner man bedre internet.

- Vi vil meget gerne kunne udbrede brugen af telemedicin, men det kræver også en vis båndbredde, siger Bent Hansen.

Brug for abonnementer på tværs
I det åbne brev opfordrer Region Midtjylland og de midtjyske kommuner også Folketinget til at optage forhandlinger med mobilselskaberne om at tilbyde mobilabonnementer, som giver mulighed for, at borgerne altid kan blive koblet op på det nærmeste og stærkeste signal på tværs af de forskellige mobilnet.

I alt 71.678 adresser i Region Midtjylland opfylder kriterierne for at søge midler fra bredbåndspuljen. Ved første runde var der søgt om tilskud til 2.632 adresser fordelt på 42 projekter, men kun 408 adresser fordelt på fire projekter fik tilskud.

ak