DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Markant færre magtanvendelser på bosteder i Holstebro

Holstebro Kommune oplever et markant fald i magtanvendelser på bosteder, og det skyldes ifølge kommunen et nyt digitalt værktøj
21. DEC 2017 15.15

HOLSTEBRO: Holstebro Kommune har opnået en gennemsnitlig reduktion af magtanvendelser på kommunens bosteder på 84 pct. Det skyldes hovedsageligt en ny pædagogisk praksis og støtte af et digitalt værktøj kaldet Sekoia, oplyser kommunen. 

- Vi har skiftet fokus og arbejder ikke længere med et 'hårdt stop' til de borgere, som er meget udadreagerende. I stedet forsøger vi at motivere borgerne og undgå negative episoder. Og det må bare siges at virke, fortæller funktionsleder Henrik Lindberg.

Helt konkret anvender det pædagogiske personale en pædagogik, som sætter skub i et positivt kredsløb, der både mindsker magtanvendelser og øger trivslen i personalegruppen.

I efteråret 2016 valgte kommunen at ændre pædagogikken og efteruddanne personalet, så de både fik en ny forståelse og nye redskaber til at tackle konfliktsituationer. Borgerne blev herefter mødt med respekt og nysgerrighed på, hvad grunden til adfærden indebar. Personalet vil nu hellere trække sig frem for at ende i en situation, hvor fysisk magt er den eneste løsning.

Færre sygedage og øget trivsel
Som en sidegevinst har man opnået en forbedret trivsel i personalegruppen, som ikke længere skal bekymre sig om de hårde indgreb.

 - Vi ser en klar effekt af vores nye tilgang. Sygefraværet i den samme periode er faldet væsentligt, og det vækker naturligvis begejstring, understreger socialchef, Anette Holm.

Det faglige personale har løbende fulgt og registreret deres resultater med 'motivation, lok og led' i Sekoia, som er et digitalt værktøj, kommunen siden 2012 har været med til at udvikle. Det giver klare beskrivelser af opgaver og observationer, som personalet kan agere på.

 - Vi risikovurderer dagligt. Under hver vurdering er der en beskrivelse af, hvad personalet kan gøre for at bevare 'det gode humør', eller sikre at borgeren ikke kommer til at handle i affekt, beretter Anja Toftgaard, der er pædagog og faglig koordinator på bostedet Hyldgården.

Det digitale spor gør det nemmere at følge op på en borgers indsatsmål, lave statusplaner og sikre, at bostedet leverer det bestilte. Ifølge Anja Toftgaard er arbejdsgangene blevet nemmere, fordi den daglige kommunikation er flyttet ud af kontorene, og det giver mere tid til nærvær med borgerne. 

sl