DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Mangedobling af jobparate flygtninge

KORT NYT27. OKT 2016 13.01

Socialrådgiverne i landets kommuner er blevet langt mere tilbøjelige til at give flygtninge og familiesammenførte stemplet 'jobparate'. For et år siden var det kun ca. tre pct. af flygtningene, der blev vurderet i stand til her og nu at gå ud og tage et arbejde. Nu - i tredje kvartal 2016 - er andelen af jobparate mangedoblet til 17,8 pct. Det skriver Jyllands-Posten.

Tallene er fra Beskæftigelsesministeriets database Jobindsats.dk. Den lave andel af jobparate har tidligere vakt politisk opsigt og forargelse, og det førte i foråret til en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om at ændre tilgangen.

Flygtninge og familiesammenførte skulle fremover som udgangspunkt vurderes som jobparate med mindre helt særlige forhold taler imod det, lød det. En kategorisering som jobparat betyder som udgangspunkt, at personen figurerer i statens jobformidlingsportal jobnet.dk, og at potentielle arbejdsgivere kan finde frem til vedkommende.

pv