DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Lovændring vil frede folkevalgtes mails fra at blive gennemgået

Lovforslag fjerner en kommunes eller regions ret til at gennemgå mails, som den ellers har i sin egenskab af dataansvarlig efter persondataloven
15. NOV 2017 11.04

Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) fremsætter i dag et tidligere bebudet lovforslag, der skal gøre det ulovligt for en kommune at kikke med i byrådsmedlemmers kommunale mail. Lovforslaget er en direkte reaktion på en sag fra Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor borgmester Iver Enevoldsen (V) og to ledende embedsmænd gjorde netop det i et - forgæves - forsøg på at efterspore en læk af fortrolige oplysninger.

Det byrådsmedlem det gik ud over, Niels Rasmussen (SF) meldte de tre til politiet, men efterforskningen gjorde det klart at den kommunale mail-læsning ikke var ulovlig. Det fik i forsommeren indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll til at bebude en lovændring, som også kom med i regeringens lovkatalog ved Folketingets åbning i oktober.

Ministen kalder det 'uholdbart, når vi ellers har et velfungerende demokrati i Danmark' at 'lokalt folkevalgte risikere at blive kigget over skulderen, når de overvejer et nyt politisk tiltag, eller når de forsøger at samle flertal for et forslag'. Det vil dagens lovforslag forhindre.

Det indfører en undtagelse fra reglerne i persondataloven for de mails og sms-beskeder, som byråds- eller regionsrådsmedlemmer sender som led i deres hverv via fx en mail eller en mobil, som kommunen eller regionen har stillet til rådighed. Undtagelsen vil fjerne den ret til at gennemgå oplysninger, som en kommune eller region ellers har i sin egenskab af dataansvarlig efter persondataloven.

Lovændringen skal træde i kraft ved årsskiftet, og der vil efterfølgende blive taget højde for, at persondataloven er forslået ophævet som i konsekvens af et netop fremsat forslag til databeskyttelseslov.

 

Se lovforslaget.