DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Lægerne er de mest utilfredse med sundhedsplatform, viser måling

Meningerne er stærkt delte blandt alle personalegrupper i Region Hovedstaden

HOVEDSTADEN: Lægerne er klart de mest utilfredse med Region Hovedstadens elektroniske patientjournal Sundhedsplatformen, fremgår det af en tilfredshedsundersøgelse. Tilfredsheden er dog heller ikke overbevisende blandt andre personalegrupper, fremgår det.

61 pct. af lægerne er 'helt uenige' eller 'overvejende uenige' i, at Sundhedsplatformen understøtter deres arbejde tilfredsstillende. 34 pct. er i forskellig grad tilfredse. Modsat ser det ud blandt plejepersonalet, hvor 58 pct. er 'enige' eller 'overvejende enige', mens 36 pct. i forskellig grad er utilfredse.

Det pædagogiske personale gør sig bemærket ved at være delt midt over - 47 pct. på hver side, mens administrativt personale er lidt mere tilfreds (49 pct. mod 35 pct. og 12 pct. ved ikke) og øvrigt sundhedspersonale lidt mindre (48 pct. mod 24 pct. og 25 pct. ved ikke). I alle tilfælde er meningerne stærkt delte, som det fremgår.

Alt i alt scorer tilfredsheden 2,7 på en skala fra 1 til 5, oplyser regionen. Den generelle trivlsel scorer 3,7-3,9 på samme skala.

- Målingen svarer meget godt til det billede, der tegner sig, når vi er rundt på hospitalerne, og for mig er det et tydeligt signal om, at optimeringen af den elektroniske patientjournal simpelthen er vores allervigtigste opgave, siger koncerndirektør Jens Gordon Clausen.

Målingen er sendt til ca. 31.000 brugere, og flere end 15.000 har svaret, svarende til en svarprocent på 49 pct. Målingen er den første af tre planlagte, og resultatet af er dermed nulpunktsmålingen for det videre arbejde med Sundhedsplatformen.

mk