DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Lægen taler direkte til patientjournalen

It-system, der kan omdanne lægens talte ord til journaltekst betyder mere tid til patienterne og journaler, der er opdaterede med det samme
21. DEC 2015 11.13

SYDDANMARK: På Sygehus Lillebælt har lægerne i flere år talt direkte til patienternes journaler. Et it-system, der genkender tale, har transformeret lægens talte ord til skrevne ord i patientjournalen. Sygehuset har dermed været pioner inden for området – ikke bare i regionen, men i hele Danmark.

Erfaringerne fra Sygehus Lillebælt viser, at systemet med talegenkendelse giver mere effektive arbejdsgange i forbindelse med journalskrivningen. På andre sygehuse bruger lægesekretæren tid på at renskrive lægens diktat, og lægen bruger derefter tid på at godkende og sikre, at journalens ordlyd er korrekt. Tid, der nu kan bruges på sygehusets primære opgave – nemlig pleje og behandling af patienterne.

Samtidig er der ikke længere risiko for, at der sker misforståelser, når sekretæren renskriver lægens diktat. Lægen godkender journalens ord med det samme, mens han stadig har patienten i frisk erindring. De mere effektive arbejdsgange betyder også, at patienternes journaler er hurtigere opdateret, end de var tidligere. Sundhedspersonalet, der skal behandle patienterne, er dermed opdateret om patientens behandling med det samme.

De gode erfaringer, der er høstet på Sygehus Lillebælt, skal nu udbredes til sygehusene i resten af regionen via en række pilotprojekter. Pilotprojekterne sættes i gang i starten af 2016 og løber indtil efteråret 2016, hvor der vil ske en evaluering af projekterne.


Talegenkendelse er et system, hvor man med stemmens brug taler direkte til computeren via en diktafon. Genkendelse af ordene/sætningerne er baseret på en ordbog og et statistikprogram, samt løbende læring om den enkelte brugers måde at tale og formulere sig på.

Talegenkendelse kan også anvendes til talestyring, hvor brugeren kan navigere rundt i for eksempel patientjournalen via talte kommandoer.

Talegenkendelse er blot ét ud af flere tiltag, der skal sikre, at dokumentationen af patienternes behandling er korrekt, tidstro og nem at udføre for alle parter. Mere strukturerede journaler med afkrydsningsskemaer er et andet tiltag. 

ka