DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Kun seks af 20 kommunale og regionale lovforslag er helt nye

Nordhavnstunnel, procedurer og digitalt sundhedskort kommer på Folketingets dagsorden i november og februar.

FOLKETINGET: I alt 20 lovforslag ud af i alt 174 i regeringens lovkatalog vedrører kommunerne og/eller regionerne. Der er flest af førstnævnte, og ser man kun på de lovforslag blandt de 20, der faktisk er nye, så er den kommunale overvægt endnu mere udpræget.

Blandt de 20 lovforslag er to genfremsættelser, tre udmøntninger og seks opfølgninger på lovgivning/aftaler fra før regeringsskiftet, som der var og er bred enighed om. Dertil tre teknikaliteter i form af udgiftslofter, så den faktiske sum af nye lovforslag på det kommunale og regionale område er seks. Fem vedrørende det kommunale og et enkelt vedrørende det regionale.

Det mest konkrete 'kommunale' lovforslag fremsættes i næste måned og gælder en anlægslov for blandt andet en nordhavnstunnel i København. Loven leverer grundlaget for myndighedsbehandling af projektet, som bygger på en aftale mellem staten og Københavns Kommune om den fjerde metrolinje.

To andre lovforslag, der meget målrettet handler om kommunale forhold, er behandlet i en særskilt artikel om udligningsreformen, som der tages hul på i februar 2020. De to resterende lovforslag med kommunal relevans gælder dels procedurer ved Ankestyrelsens behandling af sager om uenighed mellem kommuner (også februar), dels en forenkling og effektivisering af ejendomsvurderinger med virkning for blandt andet kommunal ejendomsskat (november).

Foruden de fem kommunale er der blandt de nye lovforslag et enkelt, der også vedrører regionerne, nemlig udvikling og indførelse af en digital udgave af det gule sundhedskort som supplement eller på længere sigt som frivillig erstatning for det fysiske kort (februar). Det digitale kort er en del af økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner.

 

Artiklen er den anden i en miniserie om de lovforslag i regeringens lovkatalog, der vedrører kommunerne og regionerne. Se også:

Endnu en artikel følger onsdag.