DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

KL vil give borgerne adgang til egne data

KL ønsker at give borgerne adgang til egne data ude i kommunerne, og initiativet bliver en del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

'Borgerens adgang til egne data skal give borgeren tryghed og handlerum.' Sådan lyder KL's nye initiativ om borgerens adgang til egne data, som er igangsat som et led i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. 

- Temaet om at give borgerne adgang til egne data har længe været debatteret i kommunerne. Med dette projekt har vi nu for første gang et bud på, hvad vi fælleskommunalt mener, når vi taler om at give borgerne adgang til egne data. Håbet er, at borgerne oplever en større grad af tryghed og handlerum i deres interaktion med kommunen, siger Thomas Kastrup-Larsen (S), formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Når det kommer til tryghed, handler det ifølge formanden om, at borgerne via et overblik over informationer om deres egen sag har tillid til at kommunens oplysninger belyser sager og henvendelser ordentligt.

Det såkaldte handlerum betyder, at borgerne får et overblik, så de kan handle på baggrund af de data, som kommunerne har registreret om dem. 

Forstå sine egne data
Bag visionen ligger det bærende princip om, at borgerne skal kunne bidrage med og anvende egne data. 

- Når borgere i fremtiden ønsker at få et overblik over deres sag eller den ydelse, de modtager fra kommunen, skal informationerne præsenteres på en måde, så borgere kan forstå data, forstå hvad det betyder for dem og forstå, hvordan de kan handle på dem. Borgeren skal også selv kunne bidrage med data, så han eller hun kan gøre opmærksom på og evt. rette ufuldstændige eller ukomplette data. Endelig er det et mål, at borgeren har ejerskab over deres egne data fx ved, at borgeren frit kan vælge at dele data med andre, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Den fælleskommunale vision for adgang til egen data er startskuddet for, at kommunerne arbejder for samme mål ift. at fremvise borgeres data, lyder det fra KL. Målsætningen med arbejdet er at udvikle en fælleskommunal metode til at give borgerne adgang til data, som kommunerne kan trække på, hvis de ønsker at fremvise borgerens data.

I projektet arbejdes der bl.a. på at igangsætte pilotprojekter, som kan bidrage til at realisere den fælleskommunale vision. Disse pilotprojekter vil udvikles i samarbejde med borgerne for at sikre, at borgerens data bliver vist på en let og forståelig måde.

sl