DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

KL og regeringen vil sikre dataetik i skolen

Regeringen og kommunerne lancerer fem dataetiske principper for brug af personoplysninger i folkeskolen
28. SEP 2018 13.06

Den øgede anvendelse af data på undervisningsområdet skærper behovet for retningslinjer og refleksion omkring brugen af data.

Derfor har regeringen og KL på baggrund af aftalen om kommunernes økonomi for 2018 sammen udarbejdet et sæt dataetiske principper for brug af personoplysninger på folkeskoleområdet.

De fem principper er følgende:

  • Information om brug af børn og unges data skal være letforståelig og lettilgængelig.
  • Data skal give merværdi for skolens opgaveløsning.
  • Persondata skal behandles fortroligt og med integritet.
  • Fokus på rettigheder og reaktionsmuligheder.
  • Der skal være adgang til data så kort tid som muligt.

- Den digitale udvikling går stærkt. Derfor er regeringen og KL enige om at sætte fokus på, hvordan vi arbejder med persondata i folkeskolen. Stat og kommune er til for borgerne, og der er derfor brug for en høj grad af refleksion og kritisk stillingtagen til, hvordan og hvornår data indsamles og anvendes. Principperne vil forhåbentlig bidrage til, at vi bliver mere skarpe på, hvornår vi har behov for elevernes data i folkeskolen, hvad vi bruger data til og hvor længe – og hvilke rettigheder elever og forældre har, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).

Formanden for KL's Børne- og Undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen (S), tilføjer:

- Data giver os nogle unikke muligheder for at levere en skolegang, der understøtter, at den enkelte elev trives, udvikler sig og lærer. Men man skal også være forsigtig med brugen af data. Vi skal sikre, at det er let at gennemskue, hvilke data vi bruger og til hvilke formål – og vi skal sikre, at eleverne og deres forældre er trygge ved, at vi kan forvalte deres data på en ordentlig måde. 

Formålet med principperne er at understøtte folkeskolens arbejde med de nye regler i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Principperne erstatter ikke regelsættet på området.

rp