DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Jamming i fængsler alligevel ikke skrottet

OPDATERET: Børne- og socialministeren droppede tidligere på ugen et lovforslag, der skal skulle blokere internet- og mobiladgang for indsatte på blandt andet Kofoedsminde, men forslaget indbefattede ikke forsøg med jamming

Det har tidligere fremgået af denne artikel, at Socialminister Mai Mercado (K) havde skrottet et lovforslag fremsat af tidligere socialminister Karen Ellemann (V), der skulle gøre det muligt at blokere internet- og mobiladgang for indsatte i institutioner og fængsler med såkaldt jamming, men det er imidlertid ikke korrekt.

dknyt er af Børne- og Socialministeriet blevet gjort opmærksomme på, at det lovforslag, som Mai Mercado har valgt at trække tilbage efter andenbehandlingen, ikke handler om jamming, ligesom det ikke har været intentionen, at forslaget skulle sikre internetblokering eller blokering af internetsignaler. 

I stedet indeholdt lovforslaget, der nu altså er taget af bordet, forslag til indgrebsmuligheder, der blandt andet skulle give personalet i fængsler og institutioner mulighed for at finde mobiltelefoner, SIM-kort eller USB-stik hos anbragte, der har en dom, som indebærer, at de ikke må have adgang til internet.

Hvad angår forhenværende minister Karen Ellemanns ønske om at foretage forsøg med jamming af mobilsignaler, blandt andet på institutionen Kofoedsminde, oplyser Børne- og Socialministeriet, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet pr. 1. januar 2017 kom med en bekendtgørelse, der gør det muligt for Kofoedsminde at søge om tilladelse til at lave forsøg med jamming af mobilsignaler.

Mai Mercado har - ligesom sin forgænger - en intention om, at der skal være indgrebsmuligheder overfor indsatte og anbragte, der har adgang til internet, selvom de har en dom, der indebærer at de ikke må have det. Hun har alligevel trukket det oprindelige lovforslag tilbage, da hun ikke mener, at det indeholdt 'de rigtige instrumenter', som beskrevet i den oprindelige version af artiklen. 

Ministeren går nu i dialog med ordførerne på området om et nyt lovforslag, der skal sikre indgrebsmuligheder på området. Hvornår det nye lovfoslag vil ligge klar, ved ministeriet ikke på nuværende tidspunkt. 

dknyt har forgæves forsøgt at træffe forstander på Kofoedsminde, Kay Jokil, for at spørge, om institutionen har søgt - eller har intentioner om at søge - tilladelse til at starte forsøg med jamming af mobilsignaler på institutionen. 

mfa

Den tidligere udgave af artiklen, publiceret den 30.01.17 kl. 12.44

Minister skrotter forsøg med jamming i fængsler 

Socialminister Mai Mercado (K) skrotter nu et lovforslag fremsat af tidligere socialminister Karen Ellemann (V), der skulle gøre det muligt at blokere internet- og mobiladgang for indsatte. Forslaget droppes efter andenbehandlingen, da det har flere mangler, skriver Folketidende. 

Karen Ellemann foreslog i september at blokeringen - også kaldet jamming - skulle afprøves i institutionen Kofoedsminde samt i nogle af landets fænglser for at finde ud af, om det vitterligt ville lukke af for signalet. Men ifølge avisen er jamming, som er den mest oplagte løsning på problemer med fx indsatte pædofile, der stadig har internetadgang, slet ikke nævnt i lovforslaget. 

Mai Mercado trækker derfor forslaget tilbage, da hun ikke mener, at 'vi har fat i de rigtige instrumenter'. Hun vil i stedet starte forfra, så hun kan 'sikre, at vi dæmmer op for, at de dømte kan fortsætte deres kriminelle løbebane inden for murene'. 

mfa