DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Tariq Mikkel Khan, Ritzau Scanpix

Halvdelen af alle kommuner går på skærmbesøg

Hver anden kommune leverer ydelser til borgere via skærmopkald, fx i hjemmeplejen og socialpsykiatrien

49 pct. af kommunerne bruger skærmopkald til borgere i hjemmeplejen, socialpsykiatrien eller på handicap- eller sygeplejeområdet, viser en Momentum-analyse på baggrund af en undersøgelse fra KL's Center for Velfærdsteknologi.

Det er eksempelvis, når en borger skal have hjælp til at måle sit blodsukker eller får et angstanfald, at hjælpen i stigende grad kommer fra en sygeplejerske eller pædagog, der toner frem på borgerens skærm. Yderligere 23 pct. af kommunerne svarer, at de har planer om at implementere skærmbesøg i 2019.

Teknologien er mest udbredt i socialpsykiatrien, hvor 30 pct. af kommunerne enten har skærmbesøg i drift eller under implementering. Det efterfølges af hjemmeplejen med 20 pct. og handicapområdet med 19 pct. og til sidst sygeplejen med 18 pct.

Størstedelen af kommunerne i undersøgelsen peger på, at den største gevinst ved skærmbesøgene er bedre muligheder for at give besøg på den aftalte tid. Sådan er det i Viborg, som har brugt skærmopkald siden 2013.

- Viborg er den arealmæssige næststørste kommune i Danmark, så 
alene det at skulle på landevejen giver en stor risiko for forsinkelser. Med skærmbesøg er der ingen trafik og ingen forsinkelser, og man kan let tilbyde at ringe op igen, hvis man manglede nogle detaljer, siger distriktsleder i hjemmeplejen i Viborg Henriette Kristensen.

'Borgeren sidder allerede klar'
I undersøgelsen svarer 42 pct. af kommunerne, at bedre muligheder for fokuserede og afgrænsede samtaler er den største gevinst ved skærmbesøg i hjemmeplejen.

- Nogle medarbejdere oplever det som en fordel, at der er nogle besøg, hvor man ikke først skal ind og have jakken af. Man ringer op, og borgeren sidder allerede klar til at tale, og derfor oplever personalet stort nærvær i samtalen, siger seniorprojektleder hos VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Stinne Aaløkke Ballegaard.

Lige nu har 178 af hjemmeplejens borgere i Viborg en skærm, hvilket svarer til, at otte pct. modtager ydelser på skærm. Viborg bruger især skærmbesøg til at guide borgerne til at drikke, spise eller tage medicin. Samtidig bruges det til tryghedskald, dvs. til at give struktur på hverdagen. Det sker gennem en samtale om, hvordan det går den pågældende dag, og hvad der mangler at blive gjort.

Fælles for alle modtagere af skærmbesøg i Viborg Kommune er, at det sjældent står alene, men er et supplement til fysiske besøg. Det er den rette vej at gå, for selvom man kan meget via et skærmopkald og mere end i et telefonopkald, så er der også nuancer, der går tabt, siger seniorprojektleder Stinne Aaløkke Ballegaard.

- Når personalet kommer i folks hjem, lægger de mærke til de tegn, der er i forhold til det sygdomsbillede, der kan være. På den måde bruger de hjemmet til at aflæse sundhedstilstanden, siger Stinne Aaløkke Ballegaard.

eo

Læs hele historien hos Momentum