DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Halvårsstatus sætter kritisk lys på syv statslige it-projekter

Statens IT-Råd har nu et øje på fire projekter flere end sidst.
26. SEP 2019 22.25

Syv statslige it-projekter påkalder sig Statens IT-Råds kritiske blik i rådets halvårsstatus, der netop er offentliggjort. Fire af dem er nye i forhold til foregående halvårsstatus.

Rådets vurderinger af it-projekter og -programmer sker med trafiklys-farver, hvor grønt er godt. og rødt er ikke så godt. I alt 48 projekter og et program er vurderet, og foruden de syv røde er der ni gule, mens 25 har fået en grøn markering. De resterende otte er afsluttet og har derfor ikke fået nogen farve.

Blandt de syv røde er tre gengangere fra foregående halvårsstatus: Næste generation Digital Post, Domsdatabasen og Mustang, der tidligere hed It-understøttelse af afregning og support af VE-ordninger. De fire nye er Ny ESDH-løsning til udlændingeadministration, Skattekontoens tilslutning til ny inddrivelse, Asset Management til Vejdirektoratet og Leopard, en ny standardplatform til lægemiddelregistret.

De røde markeringer skyldes prisoverskridelser på op til 54 pct. og tidsfristoverskridelser på op til 30 måneder. De gule fremviser prisoverskridelser op til 20 pct.og forsinkelser op til seks måneder, mens de grønne svinger fra besparelser på 17 mio. kr. til prisoverskridelser på otte mio kr. og fra færdiggørelse fire måneder før tid til forsinkelser på op til seks måneder.

 

Se halvårsstatus.