DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
91-årige Nina Petrea Christensen er en af brugerne i Telesundhed i Halsnæs. Hun bliver her vejledt i brugen af skærmen af social- og sundhedsassistent Annette Andersen fra hjemmeplejen, og får fremover besøg via skærmen på faste tidspunkter, hvor hun kan få råd, hjælp og vejledning ad den vej. (Foto: Peter Dahlerup)

Halsnæs tilbyder nu hjemme- og sygepleje via videobesøg

I første omgang vil 50 udvalgte borgere blive involveret i telesundheds-forsøget på en skærm i hjemmet
25. JAN 2016 13.29

HALSNÆS: Halsnæs Kommune satser nu på telesundhed i stor skala. I første omgang vil 50 udvalgte borgere få tilbuddet om videobesøg af hjemmepleje og sygepleje på en skærm i hjemmet.

I løbet af 2016 vil 50 udvalgte borgere få tilbudt en skærm og derigennem få videobesøg af hjemmepleje og sygepleje. Med skærmen og det medfølgende udstyr kan man også foretage målinger af f.eks. blodtryk og lungefunktion.

Erfaringer fra Viborg Kommune viser, at man kan tilbyde skærmbesøg og stadig fastholde værdighed, tryghed og serviceniveau uden at gå på kompromis med et højt fagligt niveau i plejen. Samtidig kan man spare kørslen ud til borgeren.

Erfaringer fra Region Nordjylland (TeleCare Nord) med KOL-patienter viser, at der er gevinster at hente for både borgernes livskvalitet og for samfundet. 61 pct. af deltagerne føler, at de blev bedre til at kontrollere deres sygdom, og 71 pct. af deltagerne følte sig tryggere i dagligdagen med telesundhed.

Også læger
Hospitaler og praktiserende læger er inviteret med ind i samarbejdet. Såfremt hospitaler og læger ønsker at deltage, bliver det også muligt for borgerne at få besøg af lægen i hjemmet via skærmen.

Skærmene vil blive tilbudt en række borgere frem til udgangen af 2020. I første fase vil målgruppen være modtagere af personlig og praktisk hjælp, sygepleje, kronikere, døende og deres pårørende, samt borgere, der ligger på midlertidige døgnpladser. Borgerne, der deltager, vil få relevante besøg via videoskærmen. Hvis borgeren ikke svarer på videoskærmen, vil en medarbejder komme ud til borgeren.

 

Telesundhed i Halsnæs vil foregå i et forsknings-og udviklingssamarbejde med Viewcare A/S, Aalborg Universitets Center for IT-ledelse og University College Capital (UCC).

Som en del af samarbejdet om Telesundhed i Halsnæs skal der sideløbende forskes i, om telesundhed kan bidrage til at undgå genindlæggelser og skabe et tættere samarbejde mellem kommunen, hospitaler og de praktiserende læger om især de ældre borgere.

Det skal også undersøges, hvordan skærmydelser påvirker organisationen, arbejdsmetoder, samt hvordan borgerne oplever at have en skærm i hjemmet.

Telesundhed i Halsnæs er en udvidelse af projektet Virtuel Hjemmepleje, finansieret af midler fra Ældrepuljen for 2015. Projektet omfattede ti borgerskærme, som blev brugt i hjemmeplejen og sygeplejen. Telesundhed i Halsnæs er blevet udviklet på baggrund af erfaringer fra dette projekt.

ka