DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Frederikshavn får hug for it-sikkerhedsbrist

KORT NYT16. AUG 2017 13.10

FREDERIKSHAVN: Ved en fejl kom Frederikshavn i foråret til at sende følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, om flere borgere til en anden uvedkommende borger. Senere sendte kommunen de samme pågældende oplysninger via en ukrypteret e-mail. Det har nu fået Datatilsynet til at reagere.

'Frederikshavn Kommunes behandling af personoplysninger har efter Datatilsynets opfattelse ikke levet op til kravet om fornødne sikkerhedsforanstaltninger i persondatalovens § 41, stk. 3, og sikkerhedsbekendtgørelsen,' skriver Datatilsynet i en pressemeddelelse, hvor tilsynet kalder kommunens behandling kritisabel.

Der er tale om en sikkerhedsbrist, som skyldes en menneskelig fejl. Frederikshavn Kommune har oplyst, at kommunen har planlagt, at alle afdelinger får fysisk undervisning i brug af sikker mail, at der vil blive udarbejdet en guide til brug af sikker mail, at kommunens jurist og informationssikkerhedsmedarbejder sammen vil afvikle kurser i tavshedspligt og informationssikkerhed for hele organisationen, og at de berørte borgere er blevet underrettet om sikkerhedsbristen. 

rp