DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Fredensborg beder om OK fra Datatilsynet til mailtjek

Bebudet undersøgelse af fortrolighedsbrud er sat på hold, indtil man er sikker på at det er lovligt at kommunen selv undersøger sagen
9. FEB 2017 12.27

FREDENSBORG: En bebudet undersøgelse af hvilke byrådsmedlemmer der måtte have sendt mails med indhold fra lukkede dagsordener til udenforstående er indtil videre ikke blevet noget. I stedet er Fredensborg Kommune gået til Datatilsynet for at sikre sig, at en sådan undersøgelse er lovlig.

Undersøgelsen blev varslet af borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) på først et økonomiudvalgsmøde og dernæst et byrådsmøde i slutningen af januar, men i den lokale Frederiksborg Amts Avis stillede forvaltningsretseksperten lektor Sten Bøsning fra Aalborg Universitet tvivl ved lovligheden af at kommunen selv foretager en sådan undersøgelse. I stedet bør det være en politiopgave, mente han.

Netop Frederiksborg Amts Avis har i forvejen en hovedrolle i sagen. Det var en artikel i avisen 14. januar der var årsag til ønsket om en undersøgelse, fordi avisen 'citerede næsten ordret store dele af den dagsordenstekst, der var udsendt til mødet, hvorfor der var grund til at antage, at teksten var kommet artiklens forfatter i hænde', lyder kommunens beskrivese af hændelsesforløbet.

Svar i februar
Beskrivelsen indgår i den henvendelse, som kommunen har rettet til Datatilsynet. 'Det er kommunens vurdering, at logning og kontrol med henblik på at kvalificere en formodning om, at personer med adgang til de lukkede dagsordener viderebringer indholdet af disse, og således begår et brud på tavshedspligten, er et sagligt formål for en logning, hvorfor kommunen lovligt kan foretage denne', hedder det i henvendelsen.

Kommunen kalder det i henvendelsen 'mest hensigtsmæssigt' at kommunen selv foretager undersøgelsen, fordi man ellers 'skal indgive en politianmeldelse, hver gang man konstaterer, at oplysninger fra lukkede sager lækkes eller offentliggøres i pressen. Det finder kommunen ødelæggende for samarbejdet i byrådet og med administrationen, men den finder det samtidig 'uhensigtsmæssigt at sager, som skal behandles for lukkede døre, lækkes eller debatteres med udenforstående allerede inden de respektive politiske udvalg har haft lejlighed til at drøfte dem'. 

Kommunen beder derfor om Datatilsynets vurdering af, 'hvorvidt det vil være i overensstemmelse med persondataloven at foretage kontrol af logning af internet- og mailaktiviteten' og håber på svar inden næste økonomiudvalgsmøde 20. februar.

 

Læs eller download Fredensborg Kommunes brev til Datatilsynet hos sn.dk.