DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Jens Dresling, Polfoto.

Forsøg: Hel skole er mobiltelefonfri

Mobil i timerne, mobil i frikvartererne og mobil i klubben blev så meget for meget, at Skægkærskolen i Silkeborg har slået helt bak

SILKEBORG: Frem til efterårsferien er Skægkærskolen i Silkeborg mobiltelefonfri zone. Skolen har som forsøg indført håndfaste mobil-regler, ifølge hvilke elever i indskolingen ikke må medbringe mobiltelefon i skole eller SFO, og at elever på mellemtrinnet og i overbygningen skal aflevere mobilen, når de møder ind om morgenen for først at få den udleveret, når de går hjem fra skole eller klub om eftermiddagen.

- Vi følte som skole, at brugen af mobiler virkelig var ved at komme ud på et overdrev. Rigtig mange elever sad altid med telefonen i timerne, i frikvartererne og i klubben. Det ville vi gerne lave om på, siger pædagogisk leder på Skægkærskolen, Peter Green.

En rundspørge blandt eleverne viste, at mange konstant sad med mobilen i skødet og tjekkede Instagram og Snapchat midt i undervisningen. De følte, at de var nødt til at være online og tilgængelig konstant, så kammeraterne straks kunne få kommentarer til deres indlæg.

- Vi tror på, at børnene har brug for at få fri fra mobiltelefonen, og at dens blotte tilstedeværelse kan nedsætte koncentrationsevnen i væsentligt grad. En engelsk undersøgelse viser, at undervisningsudbyttet er markant højere på de skoler, der er mobilfri. Mange børn har fået opbygget et behov for at være tilgængelige i en sådan grad, at de på intet tidspunkt er 100 pct. til stede, mens de er i skole, fortæller Peter Green.

Også et trivselsspørgsmål
- Som ansatte på Skægkærskolen har vi et grundlæggende ønske om at udvikle eleverne både fagligt og socialt. Vi vil gerne se hele børn og også holde øjnene rettet mod det, som foregår mellem linjerne. Gennem de sidste par år har vi måttet erkende, at færdslen på de sociale meder er en del af børnenes hverdag, som vi ikke længere har overblikket over. Vores store ønske er at være med til at bygge et trivselsniveau op, som vi alle kan være stolte af, siger Peter Green og fortsætter:

- For blot få år siden var konflikter mere synlige og foregik måske som en slåskamp i frikvarteret. Det kunne vi tage hånd om og løse med det samme. I dag foregår der så mange ting på de sociale medier, som vi ikke kan se og røre og derved ikke kan guide børnene gennem. Vi ønsker, at dagligdagens konflikter aldrig når at blive til mobning i det skjulte. Det er også en af grundene til, at vi har lavet forsøget med mobilfri skole.

Peter Green er klar over, at der kan være situationer, hvor mobilen kan bruges i undervisningssammenhæng - eksempelvis hvis der skal laves film eller tages billeder. I de situationer vil læreren selvfølgelig udlevere mobilerne til eleverne, så de i en afgrænset periode kan bruge den som et arbejdsredskab på linje med computeren.

Skolebestyrelsen, samtlige forældre og de fleste elever bakker op om forsøget, der løber frem til efterårsferien i år. Derefter vil skolen evaluere og tage stilling til, hvilke muligheder der er i eventuelt at være mobilfri på permanent basis.

mk