DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

For mange e-mails fra kommuner til læger

KORT NYT25. AUG 2016 13.20

Antallet af email-konsultationer i almen praksis er steget voldsomt, og det skyldes især, at ansatte i kommunerne inden for de seneste år har fået mulighed for at kontakte de praktiserende læger på borgernes vegne via e-mail. Det siger formanden for de praktiserende læger, Christian Freitag, til Dagens Medicin:

- Lige nu optager e-kommunikationen med kommuner meget lægetid. Det er halve timer hver dag, hvor vi skriver svar på alverdens spørgsmål fra kommunens ansatte. Det er godt, at borgere har mulighed for at sende mails via bl.a. hjemmesygeplejerskerne, men vi skal øve os i, hvad er relevant, og hvad er ikke relevant. Nogle spørgsmål egner sig ikke nødvendigvis til elektronisk kommunikation, og i stedet starter en lang række af nye spørgsmål og mails.

I 2005 var der i alt 193.000 e-mailkonsultationer, mens der i 2015 var 5.583.000. Det svarer til en stigning på godt 2.800 pct. på ti år. Christian Freitag tror, at stigningen bl.a. hænger sammen med, at mange oplever, at det er nemmere at sende en mail end at ringe til lægen, og synes, alle parter skal blive bedre til at bruge det, hvor det giver mening', siger Christian Freitag.

mfa

 Læs den fulde artikel på Dagens Medicin.