DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Nicolai Perjesi, Ritau Scanpix (modelfoto)

Følsomme persondata stjålet fra bil efter brud på kommunes regler

'Menneskeligt svigt' siger Tønder Kommune om at medarbejder havde printet ca. 40 personsager ud og taget dem med hjem i en taske

TØNDER: Personfølsomme oplysninger om ca. 40 personer er blevet stjålet ved et indbrud i en bil tilhørende en af Tønder Kommunes medarbejdere, oplyser kommunen selv. Oplysningerne er alt fra navne og personnumre til handlingsplaner og detaljer om, hvilke socialpædagogiske opholdssteder, navngivne personer befinder sig på.

Oplysningerne var i strid med kommunens regler blevet printet ud og taget med hjem i en taske, og den var blandt andet den, der blev stjålet ved indbruddet i bilen. Tønder Kommune har politianmeldt indbruddet og indskærpet retningslinjer for behandling af data overfor alle medarbejdere. Også Datatilsynet er orienteret og har ydet vejledning til kommunen i sagen.

I forhold til den konkrete medarbejder hvis brud på reglerne er årsag til miseren, er der taget skridt der er 'proportionale med den alvor' hvormed man ser på episoden, siger børn og skoledirektør Henrik Schou til dknyt. På spørgsmålet om medarbejderen fortsat er medarbejder vil han kun svare, at der er tale om en personalesag og at han derfor ikke kan gå nærmere ind i, hvilken sanktion der er på tale.

Overfor de berørte ca. 40 personer er de selv eller deres værger alle blevet orienteret både skriftligt og mundtligt af Tønder Kommune. De opfordres til at være ekstra opmærksomme på tegn på misbrug af deres data og straks kontakte politiet, hvis de oplever noget mistænkeligt.

- Vi har også gjort opmærksom på, at vi naturligvis står til rådighed med yderligere hjælp og vejledning. De pågældende er meget velkomne til at kontakte os igen, hvis de har brug for mere information, siger Henrik Schou, der dybt beklager den meget uheldige situation, de er blevet bragt i på grund af tyveriet.

- Det er en sag, vi ser på med stor alvor. Borgerne skal selvfølgelig kunne have tillid til, at vi passer godt på de oplysninger, vi har om dem. Det kan de normalt også, for vi har stor fokus på datasikkerhed og beskyttelse af borgernes personlige oplysninger, og vores it-systemer er underlagt skarp kontrol. Desværre er der sket et menneskeligt svigt her, siger Henrik Schou.