DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Fire hjemmeplejere frifundet i sag om fejlmedicinering

Ansatte var uden skyld i, at en ældre kvinde på Bornholm fik syvdobbelt dosis og døde. De havde kun fået få timers oplæring i nyt it-system, som samtidig indeholdt en fejlmulighed

BORNHOLM: Fire ansatte i hjemmeplejen på Bornholm er mandag blevet frifundet for anklager om fejlmedicinering af en ældre kvinde, oplyser Retten på Bornholm.

Fejlmedicineringen var ifølge anklagemyndigheden en medvirkende årsag til, at den 80-årige kvinde den 24. februar i fjor afgik ved døden.

Hver mandag skulle kvinden have fire piller af gigtpræparatet Methotrexat. Én pille morgen, middag, aften og nat. Men gennem en periode fik hun fire piller om dagen i stedet for fire piller om ugen. Hun blev indlagt på sygehuset, hvor hun senere døde.

Ansvaret for fejlmedicineringen har ifølge anklagemyndigheden på Bornholm ligget hos fire kvinder fra hjemmeplejen i Bornholms Regionskommune.

De har nægtet sig skyldige i anklagen om brud på autorisationsloven ved 'gentagen forsømmelse eller skødesløshed'. I stedet har de peget på fejl i det it-system, som registrerede medicinoplysninger om patienterne.

Mandagens dom er afsagt uden afholdelse af retsmøde. Det har endnu ikke været muligt at få oplyst, hvilke præmisser retten har lagt til grund for frifindelsen.

Få timers oplæring i it-system
Selv om sagen drejer sig om et dødsfald, kunne sagen på papiret godt se ud som en mindre en af slagsen: Tiltalen var rejst efter autorisationsloven, og bødekravet mod de tiltalte lød på mellem 3500 og 7000 kr.

Men da de fire kvinder tilbage i marts forklarede sig i retten, kunne ingen være i tvivl om, hvilken betydning sagen havde for dem. En af dem brød hulkende sammen efter retsmødet, og alle afgav forklaring med bævende stemmer.

De forklarede samstemmigt om, hvordan de kun havde fået få timers oplæring i brugen af det nye it-system, Fælles Medicin Kort (FMK), hvor patientens Methotrexat-dosering var anført.

Det kom også frem, at der internt i regionskommunen havde været fremsat ønske om mere uddannelse i systemet.

Potentiel livsfarlig brist
Retssagen har afdækket en potentiel livsfarlig brist i systemet. På den ene side registrerer en læge, hvilken dosis en patient skal have, mens hjemmeplejen på den anden side registrerer, hvilke tidspunkter patienten skal have medicinen.

Det giver mulighed for, at patienterne kan få en højere dosis end den ordinerede.

Under sagen er et mystisk dokument blevet fremlagt. Dokumentet ligger på kommunens intranet. Det indeholder oplysninger om retningslinjer for brug af FMK.

Ingen synes dog at have set dokumentet, inden sagen med kvindens opstod. Og dokumenteret er udateret, så umiddelbart kan det ikke afvises, at dokumentet først er lagt ind efterfølgende.

Frifindelsen af de fire kvinder kan umiddelbart ikke ankes til Østre Landsret.

 

 

Ritzau