DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Fejl i nyt it-system udløste 2.000 klager til Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark skiftede forrige år it-systemet bag boligstøtten ud, men det gav ikke færre problemer. Tværtimod steg antallet af både forkerte udbetalinger og klager.
13. JAN 2020 15.30

Udbetaling Danmark skiftede i 2018 it-system til udbetaling af boligstøtte, men snarere end løse problemer udløste den ny software forkerte udbetalinger til borgere og et medfølgende voksende antal klagesager.

Det erkender Udbetaling Danmark i en redegørelse, som Folketingets beskæftigelsesudvalg modtog sidste år som svar på et såkaldt tilsynsbrev.

Redegørelsen kommer frem i forbindelse med en orientering, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) afgav til Folketingets beskæftigelsesudvalg i sidste uge.

Beskæftigelsesministeriet fører løbende tilsyn med Udbetaling Danmark, og det er i forbindelse med dette tilsyn, at man har redegjort for de mange klager og forkerte udbetalinger.

'I 2018 modtog Udbetaling Danmark cirka 4.600 boligstøtteklager mod cirka 2.600 i 2017. En af årsagerne til den meget store tilgang vurderes at være implementeringen og driftsmodningen af det nye boligstøttesystem, der har betydet, at nogle borgere i en periode har fået udbetalt for meget i boligstøtte og efterfølgende er blevet præsenteret for tilbagebetalingskrav, hvilket har afstedkommet klager,' står der i redegørelsen.

Svært at overholde klagefrist
I takt med det voksende antal klager steg også behandlingstiden, og det betød, at Udbetaling Danmark ikke kunne overholde klagefristen på fire uger sidste år.

'Tilsynet finder det kritisabelt, at den lovbestemte 4-ugersfrist i forbindelse med genvurderingen alene overholdes i lidt over halvdelen af klagesagerne i 2018, og ønsker oplyst, hvilke tiltag Udbetaling Danmark har iværksat, herunder status på, hvordan det går på alle relevante ydelsesområder', hedder det i tilsynsbrevet, og ifølge orienteringen fra beskæftigelsesministeren til udvalget blev der først i september 2019 rettet op på sagsbehandlingstiden.

- Boligstøtteområdet har på grund af udskiftning af it-systemet til administration af boligstøtte i en periode haft lange sagsbehandlingstider ved behandling af klagesager. Efter loven skal en klagesag genvurderes inden for fire uger. Det er positivt, at Udbetaling Danmark siden den 1. september 2019 har overholdt genvurderingsfristen på fire uger ved behandling af klager over boligstøtte, skriver Peter Hummelgaard i sin orientering, og tilføjer:

- Tilsynet vil følge med i Udbetaling Danmarks overholdelse af fire-ugersfristen på samtlige ydelsesområder, samt at antallet af formelle fejl i sagsbehandlingen nedbringes. Jeg har desuden påpeget væsentligheden af, at Udbetaling Danmarks bestyrelse har fokus på disse områder på mit årlige møde med forretningsudvalget for bestyrelsen for Udbetaling Danmark i december, 

Da Udbetaling Danmark i marts 2018 udskiftede it-systemet bag boligstøtten, skete det som et led i en større udskiftning. Idéen var og er blandt andet, at mere automatiseret sagsbehandling skal få sagerne hurtigere ekspederet.