DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Fra paneldebat på National bredbåndskonference i Business Park Randers.
Foto: Per Vinther, dknyt.

Fælles regler, dialog og samarbejde er vejen frem for bredbånd til alle

Der skal gang i forhandlingerne om et teleforlig for at drive udviklingen på fiber og bredbånd frem. 'Vi er alle sammen aktører i det her, og vi lykkes ikke med det, hvis ikke vi formår at forene kræfterne,' mener borgmester

RANDERS: Borgmesteren, der mener, at 'Vi lykkes ikke med det, hvis ikke vi formår at forene kræfterne,' det er Syddjurs Kommunes borgmester, Claus Wistoft (V), og han sagde det mandag på National bredbåndskonference i Business Park Randers.

Her havde Randers Kommune og Landdistrikternes Fællesråd samlet alle spillerne på området, og den afsluttende debatsession havde overskriften 'Hvordan kan den offentlige og private sektor understøtte hinanden i at styrke bredbåndsdækningen i fremtiden?'

Steffen Damsgaard, fmd. for Landdistrikternes Fællesråd konkluderede bl.a., at 100 pct. dækning i hele landet med 100mbit, er det nødvendige.  Men han var bekymret for, om markedet kan klare det selv.

- Det tror jeg ikke. Vi kan ikke vide i dag hvor familierne eller virksomhederne, som efterspørger højere hastighed, vil bo. Kommunen kan investere i passiv infrastruktur. Det er vigtigt at lave samarbejde med de private aktører, og kommunerne skal også kunne levere baggrundsmateriale, kortmateriale, det har vi hørt adskillige nævne i dag. Og så skal kommunerne lave gravepolitik, mastepolitik - også på tværs af kommunegrænserne, sagde Steffen Damsgaard.

Han pointerede, at der skal mobilisering til for at sikre en høj tilslutningsprocent.
- Der skal kommunen understøtte civilsamfundsindsatsen og foreningslivet. Det er vigtigt, at de agerer sammen i samarbejde med de aktører, der skal byde på opgaven, sagde han.

Der skal gang i forhandlingerne
Karin Gaardsted (S), it- og teleordfører så gerne, at der blev indkaldt til forhandlinger om et nyt teleforlig, fordi det kan give branchen ro i maven.

- Lysten til at investere som selskab afhænger af, om man inden ved, hvad rammerne er, og at man har en vis tidshorisont. Nu er dette for løst i koderne. Jeg har ventet siden februar på at blive indkaldt hos ministeren for at få gang i de her forhandlinger, men jeg har ikke hørt noget som helst endnu, sagde hun:

Hendes bud er, at der ikke sker noget på forhandlingsniveau før efter kommunevalget, og en aftale vil derfor først forlægge en gang til foråret. 

- Det er rigtig ærgerligt. Vi har også en minister der siger, at målet om 100 mbit i download og 30 mbit upload i 2020, som vi fremsatte og vedtog i 2012, at det kan man ikke nå. Jeg vil gerne sige, at der er tre et kvart år til udgangen af 2020, jeg synes godt nok, det er hurtigt, at man smider håndklædet i ringen, sagde Karin Gaardsted, og tilføjede:

- Vi skal da have meget mere skub på det her, og hvor er det dejligt, at jeg kan høre her i dag, at der bliver arbejdet seriøst og målrettet i kommunerne.

Det er vores fremtid det handler om
Claus Wistoft begyndte med imod sit liberale hjerte at kalde bredbåndsområdet for ukontrolleret liberalisering.

- Det har gjort, at det vi alle sammen tidligere havde en ret til – en forbindelse til omverdenen – det er ikke længere en menneskeret. Det er en ret, som nogen har og andre ikke har. Derfor har vi brug for at gøre det her sammen, når vi lapper på det. Det gælder både bredbånd og mobiltelefoni, sagde han.

Borgmesteren mener, at det var en kæmpe stor fejl undervejs, at man ikke stillede dækningskrav på landsplan. I Syddjurs Kommune har man et mål om at have 90 pct. dækning i 2019, lige nu er dækningen på 81 pct.

- Vi er opmærksomme på, at det her er en kæmpestor og meget vigtig del af vores fremtid, vi lykkes ikke som bosætnings, virksomhedskommune eller blot som kommune, hvis vi ikke får systemerne helt op at køre. Ambitionen er selvfølgelig 100 pct. dækning, og derfor har vi besluttet en strategi frem mod 2030, fortalte han, og sluttede med at sige:

- Vi er alle sammen aktører i det her, og det er udbydere, det er kommune, det er frivillige, hele vejen rundt. Vi lykkes ikke med det, hvis ikke vi formår at forene kræfterne. Desuden er det yderområderne, man skal målrette bredbåndspuljen, hvis den overhovedet skal være der.

Dialog og samarbejde med hjem
Jakob Willer, direktør for Teleindustrien, takkede arrangørerne for arrangementet:
- Det jeg tager allermest med mig her fra er ordene dialog og samarbejde. Det er konklusionen og det absolut vigtigste at tage med. Markedet når ud til 88 pct. i dag, og kan vi i samarbejde med kommunerne få barrierene ned på graveområdet, på masteområdet og få omkostningerne ned, så vi kan nå længere ud og for færre penge, sagde han og understregede, at kommunerne bør lave ens regler og krav og lade være med at stille for store krav.

Han sendte også en opfordring til både Energistyrelsen og politikerne:
- Lad os prøve at få skabt nogle klare rammer og deres ageren på dette felt, fordi hverken vi som branche eller kommunerne er interesserede i, at vi roder rundt og skal køre retssager og hyre advokater og alt muligt – lad os få nogle meget klare rammer, og lad os afsætte nogle ressourcer til noget tilsyn på området, så det ikke er noget, vi som branche skal gå rundt og kontrollere.