DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Screenshot fra Lolland Kommunes hjemmeside

En byrde at gøre hjemmesider tilgængelige for handicappede

Inden den 23. september skal alle offentlige hjemmesider overholde kravene om webtilgængelighed. En stikprøve på ti hjemmesiders erklæringer viser, at der er store byrder i arbejdet.
22. FEB 2020 8.38

Store pdf'er, tekstning af videoer af kommunalbestyrelsesmøder og gamle lokalplaner er for stor en byrde at gøre tilgængelige for alle. Det vurderer en del kommuner, der lige nu arbejder med at gøre deres egne hjemmesider tilgængelige for handicappede inden den 23. september for at overholde lovkravene om webtilgængelighed.

Loven handler om, at alle borgere på lige fod skal kunne tilgå myndigheders hjemmesider. Det betyder konkret, at der blandt andet skal være en tydelig kontrast mellem tekst og baggrundsfarve på hjemmesiden, så svagtseende kan læse teksten. Videoer skal tekstes til døve, og pdf'er skal omdannes til en ren tekstversion, så man blandt andet kan bruge synstolkning. 

Men kommunernes problemer med at gøre indhold tilgængeligt betyder, at mange handicappede og synsbesværede ikke kan følge med, i pdf'er og dokumenter, der ligger på hjemmesiden.

Som et led i arbejdet skal kommnunerne lave en erklæring, der beskriver, hvilket indhold der ikke er tilgængeligt på hjemmesiden. Nogle af erklæringerne, der allerede er offentliggjort, viser, at mange undlader at gøre en række elementer tilgængelige for alle. Det viser en stikprøve taget fra ti kommuners tilgængelighedserklæringer. 

'Dokumenter er ikke interessante nok'
Det er et krav, at kommunen har en gyldig grund til at have indhold, der ikke er tilgængeligt for alle. Samtidig er det et krav, at det indhold kan blive præsenteret for borgeren på anden vis.

I nogle af de erklæringer, som redaktionen har gennemgået, henviser kommunerne  til, at blandt andet pdf'er, budgetter og andre dokumenter har en lille læserskare, og at det derfor er en uforholdsmæssig stor byrde at gøre det tilgængeligt. En kommune skriver følgende i deres erklæring:

'Langt de fleste pdf'er og andre dokumenter er ikke interessante nok til at det kan betale sig at tilgængeliggøre dem. Der er taget skridt til at tilgængeliggøre dokumenter fremover,' skriver en kommune i deres erklæring. 

Det er dog uklart, om det er en gyldig grund, at kommunen vurderer, at deres dokumenter ikke er interessante nok til at gøre dem tilgængelige for handicappede, og at de blot gør fremtidige dokumenter tilgængelige. En anden kommune følger dog tydeligt loven ved at give mulighed for, at borgere kan få oplæst utilængelige pdf'er:

'Vores budgetter er store og meget taltunge. Omkostningerne ved at gøre pdf'erne tilgængelige, kan ikke svare sig i forhold til læserskaren. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - fx ved oplæsning.'

Alle offentlige hjemmesider skal inden den 23. september overholde alle kravene i loven. Det er Digitaliseringsstyrelsen, der fører tilsyn med om loven om webtilgængelighed overholdes.