DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Droner i Holbæk vinder kamp mod måger

KORT NYT9. MAR 2017 7.19

HOLBÆK: Èn drone og en masse paraffinolie har vist sig at være et glimrende redskab mod måger i Holbæk. På kommunens tage på havnen lå 400 mågeæg klar til at blive udklækket, men i år bliver det ikke til mågeskrig fra den kant, skriver TV2 Øst.

Det var stor utilfredshed fra blandt andre caféejerne på haven, der sidste år fik kommunen til at tænke alternativt. Èn drone sættes i luften, identificerer mågeæg, og sprøjter så paraffinolie på æggene. Dermed bliver æggene forseglet, og der sker ingen udvikling af mågefosteret. I alt 128 mågereder blev sidste år oversprøjtet med paraffinolie de seks gange, dronen var i luften, men det betød ikke bare færre æg. Mågerne blev mindre aggressive.

- En måge, der yngler, bliver meget, meget aggressiv med blandt andet meget larm og skrig til følge. Der var langt mere ro på havnen nu, hvor mågerne ikke fik nogle unger, siger miljømedarbejder i kommunen, Elise Christensen. Succesen på havnen i Holbæk har været så stor, at kommunen nu søger tilladelse til at udvide området, hvor dronen må bruges, så private grundejere - for egen regning - kan koble sig på ordningen.

dc