DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Digitale læringskasser til nordfynske børnehavebørn

Nordfyns Kommune indfører pædagogisk IT i kommunens dagtilbud
21. JUN 2018 9.26

NORDFYN: Som noget nyt indfører Nordfyns Kommune digitale læringskasser til alle børn i kommunens dagtilbud.  Initiativet er en del af en ny strategi for pædagogisk IT 2018-2021, oplyser kommunen.
 
- Alle børn skal kunne begå sig i en digital verden. Det kræver digital dannelse og udvikling af kompetencer.  Vi bygger derfor videre på de positive erfaringer, vi har med investering i personlige enheder til alle vores skolebørn, og breder initiativet ud, så også de 0-6 årige er omfattet, siger udvalgsformand Anja Lund (V).  

Tilbage i 2014 besluttede Nordfyn som en af de første kommuner i landet, at alle skolebørn skulle have stillet tablets/computere til rådighed. Det vil de fremadrettet også få, mens det nye er, at dagtilbuddene også tænkes ind.

Børn i dagtilbuddene får dog ikke en 1:1 løsning med enheder til alle, men fælles digitale læringskasser, som kan bringes i spil i børnenes hverdag. De digitale læringskasser tager afsæt i børnenes naturlige nysgerrighed for at lære nyt, og skal gennem interaktiv leg motivere børnene til at udvikle ny viden og nye færdigheder.  

Ikke med i tasken
- Det skal være sjovt for børnene, uden at det må udvikle sig til ren underholdning. Vi ser IT som et pædagogisk værktøj ved siden af andre redskaber. Det er vigtigt, at børnene fortsat har en varieret hverdag med masser af fri leg og fysisk aktivitet, siger Anja Lund.  

Som en del af den nye strategi skal alle skoleelevers personlige enheder fremover forblive på skolen. Hidtil har eleverne skullet tage deres computer med sig hjem efter endt skoletid, men for at sikre fuldt funktionsdygtige enheder og dermed øge kvaliteten af undervisningen har man besluttet denne ændring. Eleverne vil dog fortsat kunne låne deres enheder med hjem, når de har projektopgaver eller lignende.  

Som en konsekvens af strategien afsætter kommunalbestyrelsen midler til at etablere opbevaringsskabe på alle skoler. Til gengæld forventes der færre omkostninger til reparationer af computere, når de fremover fortrinsvist bruges i skoletiden. Strategien omfatter tillige udbygning af skolernes og institutionernes trådløse netværk, så de er tidssvarende og kan understøtte strategien bedst muligt. 

ka