DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Datatilsyn udtaler kritik af flere statslige myndigheder

Syv af otte undersøgte statslige myndigheder lever ikke op til persondataloven, lyder det fra tilsyn efter en stikprøve
2. OKT 2017 17.10

Syv statslige myndigheder har problemer med at efterleve persondataloven, viser en stikprøve som Datatilsynet i efteråret 2016 foretoog hos otte af landets statslige myndigheder. Syv af de otte levede ikke op til persondataloven.

Lederen af Datatilsynets tilsynsenhed, kontorchef Jesper Husmer Vang, siger, at de syv myndigheder havde omfattende eller meget omfattende mangler.

- Den mangelfulde databeskyttelse bekræfter desværre i vidt omfang en kedelig tendens hos de offentlige myndigheder, som vi fører tilsyn med. Vi er således tidligere stødt på de samme problemer i forbindelse med vores tilsyn med en række kommuner og med regionerne, siger han.

Undersøgelsen har i denne omgang fokuseret på uddybende sikkerhedsregler, myndighedernes eget tilsyn, aftaler med databehandlere og myndighedens kontrol med databehandlere. Resultaterne af undersøgelsen har fået Datatilsynet til at udtale kritik af myndighederne.

Hos Beskæftigelsesministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Vejdirektoratet og Sundhedsdatatilsynet er folholdene fundet 'meget kritisable'. Her har der været 'meget omfattende mangler' på de undersøgte områder.

Hos Udlændinge- og Integrationsministeriet, Rigspolitiet og Rigsadvokaten er de undersøgte forhold fundet 'kritisable'. Her var der 'omfattende mangler'.

Kun en enkelt af de undersøgte myndigheder levede helt op til persondataloven og har ikke fået kritik. Det er Udbetaling Danmark.

Jesper Husmer Vang opfordrer kraftigt alle myndigheder og virksomheder til at øge fokus på databeskyttelse - både hos dem selv og deres leverandører.

- De krav, som i dag følger af persondataloven, går ikke væk med den nye databeskyttelsesforordning (træder i kraft maj næste år, red.). Tværtimod. Så det handler om, at organisationer, der behandler personoplysninger, skal se at få styr på deres data og deres databehandlere, siger Jesper Husmer Vang.

Undersøgelsen af de otte myndigheder er sket som en skriftlig indsamling af oplysninger ved brug af spørgeskemaer og efterfølgende opklarende spørgsmål.

Ritzau