DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Ivan Boll Riordan - Polfoto.

Datatilsyn: Ikke ok at tjekke elevers pc'er for porno

Skole brød loven ved at tjekke 7. klasse drenges søgehistorik for porno, siger Datatilsynet
25. JAN 2017 14.40

Det var ikke i orden, at en skoleleder og viceinspektør fra en skole på Fyn samlede ni drenge fra en 7.-klasse og gennemgik søgehistorikken i deres computere for pornosider.

Det slår Datatilsynet fast i en ny afgørelse om episoden, der fandt sted i november 2015. To af drengenes forældre klagede til tilsynet og har fået ret i, at skolen har brudt persondataloven.

Egne pc'ere
Skolelederen og viceinspektøren på Strandmølleskolen i Assens afbrød undervisningen i 7.-klassen 6. november 2015. De bad klassens drenge om at følge med ind i et tilstødende lokale.

Skoleledelsen har forklaret, at den ville til bunds i en mistanke om, at nogle af drengene havde set porno på skolen i frikvarterer og i timerne. Ved en enkelt lejlighed dukkede en pornoside desuden frem på en storskærm i et fælleslokale på skolen.

Drengene skulle medbringe deres private computere eller tablets, som de bruger i undervisningen. Skolens ledelse gennemgik herefter drengenes søgehistorik for at finde ud af, om de havde besøgt pornosider inden for den seneste uge. De fandt dog ikke noget porno.

Intet samtykke
- Gennemgangen af elevernes søgehistorik var ikke varslet på forhånd, ligesom skolen heller ikke på forhånd havde indhentet samtykke fra drengenes forældre, skriver Datatilsynet i afgørelsen.

- Det primære formål var ifølge skolen at give drengene en løftet pædagogisk pegefinger, et alternativ til en skideballe.

Forældre til to af drengene mener, at episoden krænkede drengenes blufærdighed og er et udtryk for misbrug af skolelederens autoritet.

- Hvis pornokiggeri reelt var et stort problem, så ville klasselæreren eller berørte forældre have taget kontakt til de relevante forældre og løst problemet, nøjagtig som man har for vane at løse problemer i forældregruppen i 7. A., siger den ene forælder ifølge Datatilsynet.

Skolen har beklaget
Skolen har siden beklaget episoden over for klassens forældre og elever.

Datatilsynet konkluderer, at skoledelsens handling var i strid med persondataloven. Det lægger vægt på, at undersøgelsen var rettet mod børn, at computerne var elevernes egne, og at søgehistorikken kunne omfatte søgninger uden for skoletiden. 

Datatilsynet udtaler kritik, men har ikke meldt sagen til politiet.

Om skoleledelsens overtrædelse får konsekvenser, som i den slags sager typisk er bødestraf, afhænger nu af, om sagen bliver meldt til politiet.

Læs hele afgørelsen her