DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Brug erfaringerne fra frikommunerne - hele vejen frem til loven er vedtaget

DEBAT Frikommune-borgmestre til Christiansborg: Vi bruger stadig unødigt meget tid på dobbeltregistrering og på elektroniske fagsystemer, der ikke taler sammen.
5. SEP 2019 6.22

Karsten Längerich (V) og otte andre borgmestre

Siden 2016 har vi flittigt brugt vores frikommune-status, der dispenserer fra en række obligatoriske krav fra beskæftigelses- og sociallovgivningen, når vi skal hjælpe udsatte borgere med at få fodfæste i livet. Vi taler om borgere og familier, som typisk oplever mange udfordringer samtidig, og derfor også med mange kontaktflader og sagsbehandlere i det offentlige.

For eksempel kan en familie med ledighed og sygdom både have kontakt til jobkonsulenter og forskelligt sundhedsfagligt personale – og også socialpædagoger og sagsbehandlere eller andre, da børnene som regel heller ikke går fri af de udfordringer som en familie kan være i.

Tidligere har de selv skulle styre aftaler og forskellige målsætninger på tværs af kommunens fagområder, som i værste fald spænder ben for hinanden og gør det svært for både borgere og fagfolk at finde rundt i regler og indsatser og tilbyde den rigtige vej til trivsel, sundhed og beskæftigelse. Udsatte borgere har ikke brug for mange indgange til kommunen, mange handleplaner og mange kontaktpersoner – de har brug én indgang, én kontaktperson og én plan. Og det kan vi som frikommuner tilbyde dem.  

Borgeren først
Vores arbejde har givet os mange erfaringer med at sætte borgeren først, om sagsbehandling på tværs - og om udsatte borgere, hvis store ønske er at spille en aktiv rolle i deres eget liv og deres eget forløb. Når vi spørger borgerne, så oplever de at blive mødt med større forståelse af hele deres liv og behov for indsatser, at gå til færre møder, at fagpersoner hurtigere kan sætte sig ind i deres sag, og at kontakten til kommunen er mere overskuelig, fordi der er faste kontaktpersoner, der tager sig af koordineringen. Også medarbejderne mærker en forskel.

Det nye samarbejde mellem for eksempel jobkonsulenten, fysioterapeuten og socialrådgiveren gør, at de nu kan se borgerens forløb som én samlet livshistorie, der måske også involverer andre personer og instanser - og derfor kan give en hurtigere og mere prioriteret indsats til gavn for den enkelte borger.  

Vores erfaringer viser dog også, at vi stadig render panden imod en mur af administrative regler og sektoropdelt lovgivning, der sammen med de offentlige institutioners organisatoriske opbygning med økonomi og fagsystemer i hver sin kasse ikke fremmer en helhedsorienteret tilgang.

For eksempel bruger vi stadig unødigt meget tid på dobbeltregistrering og på elektroniske fagsystemer, der ikke taler sammen – i stedet for at bruge kræfterne på at bringe borgeren eller familien til større trivsel. Et nyt lovudspil er dog på vej, der skal tilgodese frikommunernes måde at arbejde helhedsorienteret på.

Inddrag os
En bred aftale på tværs af partierne i Folketinget i 2018 har ført til lovudspillet 'Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats', der i store dele bygger på viden og erfaringer fra frikommunerne. Vi håber derfor, at den nye regering vil fortsætte det gode arbejde og inddrage os, der er tæt på borgerne, når de sidste pennestrøg skal sættes, og loven endeligt skal besluttes.  

Det er derfor rigtig positivt, at social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) med indlæg i Information den 12. august tilkendegiver, at hun vil fortsætte linjen med at nedbryde siloerne og integrere socialpolitikken i alle dele af velfærdssamfundet. Netop derfor er det vigtigt at holde fast i lovudspillets princip om, at den nye hovedlov skal være hævet over de syv sektorlovgivninger – som står ligeværdigt sideordnet herunder. Alle borgere har ret til at være en del af et fællesskab – hvad enten det er i et job eller i en anden form for fællesskab, hvor man gør en forskel.

Vores erfaringer og bud på en bedre fremtid for Danmarks udsatte borgere er temaet for Frikommunernes årskonvent den 30. august. Vi kan se, at de sammenhængende borgerforløb med én plan og få kontaktpersoner har høj værdi for borgerne, og vi opfordrer derfor alle partier på tværs af folketingssalen til at samarbejde og få vedtaget en ny hovedlov, der kan gøre op med årtiers silo-tænkning og gøre en forskel i mange menneskers livssituation.

Af Karsten Längerich (V), Jesper Würtzen (S), Thomas Lykke Petersen (S), John Schmidt Andersen (V), Ole Bondo Christensen (S), Anders Gerner Frost (G), Steffen Jensen (S), Benedikte Kiær (K), Kirsten Jensen (S).