DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Biblioteksregistrering gøres digital

KORT NYT27. SEP 2016 10.28

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at igangsætte en proces, hvor Danmark overgår til nye regler for katalogisering af bibliografisk materiale. De nye regler bliver de internationale RDA, Resource Description and Access, der er udviklet i et internationalt fællesskab, og som mange lande, herunder ca. 30 i Europa, har besluttet at overgå til.

Baggrunden er, at registreringen skal være mere tidssvarende og kunne håndtere de øgede digitale muligheder, herunder bruge såkaldte 'Linked Open Data'. Det nye regelsæt erstatter de gamle katalogiseringsregler, som Danmark har haft siden 1998 og som reelt er udviklet til brug med kartotekskortet og derfor ikke udnytter de digitale muligheder.

Med beslutningen om at overgå til de nye regler igangsættes en proces, hvor RDA implementeres, og målet er en overgang til RDA i 2018. En fuldstændig implementering forventes dog at tage flere år. For at sikre en koordinering af forberedelserne til indførelse af RDA er der nedsat en projektgruppe i regi af Slots- og Kulturstyrelsen. 

mfa