DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Kolding Bibliotek.
Foto: Carsten Andreasen, Ritzau Scanpix

Bibliotekscheferne ønsker direkte indflydelse på Kombit-model

Bibliotekschefforeningen anbefaler demokratisk valgte repræsentanter i den nye model for styring af it-systemet FBS. Kombit foreslår repræsentanter udpeget af KL.

It-systemet Fælles Bibliotekssystem, der er vokset op nedefra - udviklet af de kommunale bibliotekschefer - er under forandring. Og cheferne vil nu ikke lade sig repræsentere i ledelsen via KL-udpegning, sådan som Kombit foreslår.

I 2017 kunne vi fortælle, hvordan Kombit kaldte Fælles Bibliotekssystem, FBS, som alle komunerne nu er med i, for 'et på verdensplan unikt samarbejde'. Der er tale om et it-system, der både kan bruges af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker). Systemet har siden 2017 udgjort én samlet it-løsning i stedet for seks forskellige.

Projektet er siden 2012 udviklet på initiativ af skolefolk og ledere på folkebiblioteksområdet. Det begyndte med drømme om et open source miljø drevet i fællesskab mellem en række kommuner, og det endte med et traditionelt udbud med en stærk brugerinvolvering i udviklingen. 

Udviklingsansvaret har hidtil ligget i en styregruppe bestående af ledere og fagpersoner indenfor de to sektorer. Systematic A/S leverer systemet, og Kombit varetager udbud og leverandørstyring. Men nu er strukturen under forvandling.

Vedtagelse i november
Den 9. oktober 2019 udsendte Kombit en høring til alle bibliotekschefer vedrørende opløsning af Fællesskabet FBS som forening. 'Projektet foreslås videreført efter Kombits almindelige projektmodel, da dette vil være en forudsætning for at kunne etablere et fælles governance-setup for FBS og biblioteksinfrastrukturen i forbindelse med Kombits overtagelse af bestillerfunktionen til Danmarks Bibliotekscentral, DBC', lyder det i et nyhedsbrev fra FBS.

I et høringssvar fra Bibliotekschefforeningen, BCF, underskrevet af formand Pia Henriette Friis, anbefaler foreningen en ændring i Kombits model, både hvad angår styregruppen, porteføljegruppen og prioriteringsudvalget. mens Kombits model bygger på repræsentanter udpeget af KL, anbefaler BCF repræsentanter demokratisk valgt af folkebibliotekerne.

FBS - der altså er på vej til at blive nedlagt som forening - oplyser, at Kombit har fået 27 høringssvar, herunder svaret fra Bibliotekschefforeningen, som en række kommuner henviser til.

Kombit forventer, at en ny model vil være vedtaget senest i november 2019.