DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Ambulancers kontakt med læge sparer tur på hospitalet

KORT NYT29. MAJ 2017 10.43

MIDTJYLLAND: Obligatoriske opkald fra ambulancereddere til en læge i vagtcentralen, der via telefonen har givet sin lægefaglige vurdering af patienten har medført, at flere syge borgere er blevet færdigbehandlet allerede på skadesstedet eller i hjemmet. Det viser et nyt ph.d. studie fra Region Midtjylland. 

- Tidligere kørte man nærmest per automatik alle patienter til hospitalet, men forsøget har vist, at ambulancebehandlerne med lægen på telefonlinjen i en række tilfælde har kunnet give patienter, der ikke var kritisk syge, den nødvendige hjælp allerede på stedet. Det betød, at flere patienter kunne spares for en unødig tur på hospitalet, siger forskeren bag projketet, Nikolaj Raaber.

Siden den Præhospitale Patientjournal blev taget i brug, har ambulancebehandlerne desuden kunnet sende værdier for patientens blodtryk, puls, iltmætning i blodet samt hjertekardiogram til AMK-lægen, fortæller Nikolaj Raaber, der kalder den nye teknologi for 'et stort fremskridt' Han håber, at det i nær fremtid også bliver muligt at gennemføre videokonferencer mellem ambulancerne og AMK-lægen: 'En videoløsning vil bestemt give en ekstra kvalitet i kontakten, og især gøre en forskel i yderområderne, hvor der er længere til hospitalet'.

mfa