DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Borgmester og rådmænd i Aarhus Byråd. Foto: Sofia Busk, Polfoto.

Aarhus byder på et kig i kommunens maskinrum

'Fortællingen om Aarhus' er en invitation til at kigge byrådet over skulderen med direkte adgang til tal og tendenser. dknyt kigger med

AARHUS: Aarhus Kommune har lanceret en ny 'app' med ledelsesinformation til Aarhus Byråd på væsentlige politiske områder, som byrådet bruger i sin styring af Aarhus. 'Borgere og presse har dermed adgang til samme ledelsesinformationer som Aarhus Byråd, så de på den måde kan bidrage aktivt til den demokratiske debat,' fortæller kommunen.

'Se information om væsentlige politikområder, som understøtter byrådets styring af Aarhus', lyder det om tiltaget, der skal åbne til informationer, som man normalt ikke har adgang til umiddelbart.

Den første forvirring er, at det som sådan ikke er en app til iPhone eller iPad, men derimod en webløsning via kommunens hjemmeside.

Navigationen er ikke helt logisk, og det at man først tror, at det er en app, man skal downloade, gør, at det tager lidt tid, før man finder ud af logikken. Når man har klikket sig ind på 'Fortællingen om Aarhus', mangler nogle af områderne indhold og har ikke nævneværdige data, men er under udvikling. Det gælder bl.a. 'En god by for alle' og 'Medborgerskab'.

Åbningssiden har få emner: 'flygtninge', 'notater', 'Aarhus i tal' og 'Business Region Aarhus'. Fra 'Fortællingen om Aarhus' åbner sig en større menu, hvor man får adgang til alle vigtige områder i kommunen lige fra økonomi over arbejdspladser til befolkningsudvikling.

Personale og fravær
Klikker man på 'Personale', kan man se, at Aarhus Kommune havde 21.954 medarbejdere i 2015, mens der i 2010 til sammenligning var 23.313 medarbejdere. 73 pct. af medarbejderne i 2015 er kvinder, og magistraten med de fleste ansatte er Børn & Unge, hvor 46 pct. i alt er ansat.

Dykker man ned i tallene og kigger på sygefraværet for de ansatte i kommunen, var sygefraværet pr. ansat 12,9 dage i 2013, 13,1 dage i 2015, og i de første kvartaler af 2016 er sygefraværet på 9,2 dage.
Det giver en fraværsprocent i 2015 for Aarhus på 4,3 pct., og sammenligner man det med 6-by kommunerne, ligger Aarhus pænt. Randers topper med 5,0 pct., Aalborg 4,9 pct., København 4,6 pct., som også er landsgennemsnittet, Odense 4,4 pct. og i bunden Esbjerg med en fraværsprocent på 4,0 pct.

Den første kommune i Danmark
Aarhus Kommune fremhæver, at 'Den nye webløsning betyder, at man som byrådsmedlem, borger eller journalist let kan følge udviklingen i tal og statistik på ledighed, beskæftigelse, flygtninge og mange andre parametre, som byrådet styrer efter.'

Kommunen fortæller med initiativet, at de er den 'første kommune i landet, der er klar med en webløsning, som giver borgere og presse adgang til præcis den samme ledelsesinformation, som byrådet har adgang til.'
'Den nye webløsning betyder, at man som byrådsmedlem, borger eller journalist let kan følge udviklingen i tal og statistik på ledighed, beskæftigelse, flygtninge og mange andre parametre, som byrådet styrer efter,' lyder det fra kommunen.

Åben demokratisk debat
Borgmester Jacob Bundsgaard (S) inviterer borgerne til at bruge de nye muligheder:
- Borgere og presse har nu bedre mulighed for at følge med i, om de planer og initiativer, byrådet sætter i værk, rent faktisk giver den ønskede effekt. Man kan så at sige kigge byråd og embedsværk over skulderen og blive klædt på til at bidrage aktivt i debatten om byrådets arbejde. Det er mit håb, at man ved at lægge fakta åbent frem styrker den demokratiske debat om byens udvikling. Byrådets styringsudvalg har gjort en flot indsats i dette arbejde.

Den nye web-løsning fokuserer især på de såkaldte Aarhus-mål, syv mål for Aarhus, som er besluttet af byrådet og som måler på, om byen er på vej i den ønskede retning. Målene omhandler antallet af arbejdspladser, vækst i BNP, udledningen af CO2, antal unge på en ungdomsuddannelse, selvforsørgelse, medborgerskab samt en måling på, om Aarhus vurderes til at 'være en god by for alle'.

 

Se 'Fortællingen om Aarhus' her.