Tre vestdanske vækstfora i nyt erhvervs-samarbejde

Et partnerskab mellem de tre vestdanske vækstfora skal styrke erhvervssamarbejdet og lette virksomhedernes vej til viden, investeringer og kvalificeret arbejdskraft
11. NOV 2016 10.01

SYDDANMARK / MIDTJYLLAND / NORDJYLLAND: De tre vestdanske vækstfora vil nu gå sammen i Det Vestdanske Samarbejde om at tiltrække investeringer, arbejdskraft og viden til Vestdanmark:

Et nyt partnerskab ønsker at arbejde sammen om nye strategiske erhvervssatsninger, som går på tværs af regionsgrænser og tager afsæt i fælles udfordringer og prioriteringer, lyder det fra Region Syddanmark, der i første omgang varetager sekretariat for partnerskabet.

Partnerskabet vil satse mere på international branding af Vestdanmark som et attraktivt miljø for erhverv og investering, og så skal der arbejdes endnu mere på at tiltrække internationale investeringer og kvalificeret arbejdskraft.

Ikke mindst manglen på kvalificeret arbejdskraft er en af de helt store udfordringer for mange vestdanske virksomheder, og da virksomhederne i de tre vestdanske regioner står for næsten to tredjedele af den danske industrieksport, er det en vigtig vestdansk dagsorden at skaffe de bedste rammer for, at virksomhederne kan få den nødvendige arbejdskraft.

En politisk styregruppe har godkendt en første handlingsplan, som tager afsæt i de vestdanske styrkepositioner og potentialer inden for fødevarer, energiteknologi, sundheds- og velfærdsinnovation og fremtidens industri.

Øget specialisering
Handlingsplanen indeholder en række initiativer, som skal sikre, at vidensmiljøer, ressourcer, initiativer og aktører bliver en del af en sammenhængende og koordineret infrastruktur på tværs af regionsgrænserne.

Der er blandt andet fælles ambitioner om at styrke digitalisering og automatisering, og på energiområdet er der fælles ønsker om at styrke bl.a. innovation og adgang til testfaciliteter indenfor energiteknologier og fælles markedsføring af vestdanske 'world class energiteknologier'.

Det Vestdanske Samarbejde bygger på en klarere arbejdsdeling og en øget specialisering på baggrund af de forskellige regionale styrkepositioner. Det er også det, der efterspørges i eftersynet af erhvervsfremmeindsatsen, som Vækst- og Erhvervsministeriet offentliggjorde mandag.

ka