DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

600.000 matrikelsager digitaliseret

Det har i årevis været en omstændig proces, når landinspektører skal indhente matrikulære måloplysinger. Men det er slut nu. I Geodatastyrelsens kælder ligger 800 hyldemeter matrikelsager fra perioden 1906 til 1949. De knap 600.000 sager, der tilsammen indeholder mere end 6 mio. dokumenter, er nu blevet skannet til glæde for landinspektørerne og i sidste ende grundejerne.

Den digitale effektivisering betyder bl.a. at landinspektørerne selv kan hente de matrikulære måloplysninger online. Før skulle landinspektørerne henvende sig til Geodatastyrelsen og bede om oplysningerne. En medarbejder fra styrelsen skulle derefter fysisk fremsøge og hente de relevante dokumenter, kopiere dem og og sende dem til landinspektøren. 

Digitaliseringen blev igangsat, efter København blev ramt af skybrud i sommeren 2011. Her blev de to nederste hylder med matrikelsager i kælderen oversvømmet. De gennemblødte dokumenter måtte sendes til frysetørring og efterfølgende optøs ved hjælp af gas -  en dyr og besværlig affære. En sidegevinst af digitaliseringen er dermed, at de værdifulde dokumenter er sikkert forvaret mod vind og vejr.

dc