Statslige it-projekter kommer under lup hos Rigsrevisionen

Praksis for beslutningsprocesser skal trykprøves.
24. FEB 2020 12.55

Rigsrevisionen lægger op til en hurtig undersøgelse af beslutningsprocesser for statslige it-projekter, som skal kunne forelægges Statsrevisorerne i november. Statsrevisorerne betragter statslig it som kritisk infrastruktur på linje med fx elektricitet og veje og bestilte i december 2019 en undersøgelse hos Rigsrevisionen.

Undersøgelsen falder i to dele, dels vil den kortlægge beslutningsfasen i statslige it-projekter, dels vil den se nærmere på, om beslutningsfasen i sig selv har en effekt på kvalitet og målopfyldelse. Formålet er at blive klogere på god praksis for beslutningsprocesser i forbindelse med statslige it-projekter.

De gældende regler for statslige it-projekter er, at projekter over ti mio. kr. og anskaffelser over 60 mio. kr. skal risikovurderes af Statens It-råd, og projekter over 60 mio. kr. skal tillige forelægges i et aktstykke for Folketingets Finansudvalg. Statens It-råd følger derefter it-projekter og it-anskaffelser fra analysefasen og indtil et år inde i realiseringsfasen. Forud for risikovurderingen er processen ens for alle projekter og anskaffelser.

Det er den fremgangsmåde, der nu skal trykprøves. Undersøgelsen vil som udgangspunkt omfatte alle statslige it-projekter igangsat efter i 2011 og senere, som har udgifter for ti mio. kr. eller derover.

I slutningen af 2019 var der ifølge Statens It-råd omkring 110 sådanne it-projekter fordelt på 16 ministerier. I det omfang eksterne leverandører, Kombit og/eller Udbetaling Danmark indgår, skal oplysninger i givet fald indhentes på frivillig basis og eventuelt anonymt, fremgår det.

mk

Se Rigsrevisionens notat om undersøgelsen.