Kommuner samarbejder om digital infrastruktur på Sjælland

De 17 sjællandske kommuner og Region Sjælland er enige med Teleindustrien og Dansk Energi om at styrke samarbejdet for at sætte mere fart på udbredelsen af bredbånd og mobilsignaler i hele regionen.

SJÆLLAND: Borgeres og virksomheders dataforbrug stiger eksplosivt fra år til år. Derfor er det afgørende med hurtige og stabile internetforbindelser i både byer og på landet. Den digitale infrastruktur er efterhånden lige så grundlæggende som el i stikkontakterne, vand i hanerne, veje og kollektiv trafik.

Derfor arbejder kommunerne i KommuneKontaktRåd Sjælland (KKR) og Region Sjælland nu aktivt sammen med Teleindustrien og Dansk Energi for at styrke de digitale platforme i hele regionen.

I sidste måned inviterede regionsrådsformand Heino Knudsen (S), direktør i Teleindustrien Jakob Willer og branchechef for telepolitik i Dansk Energi Thomas Woldiderich til en drøftelse af samarbejdet om udrulning af digital infrastruktur.

- Vi arbejder hver dag for at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder til vores kommuner. Og for at skabe vækst og arbejdspladser. Hvis vi fortsat skal udvikle os, skal vi have adgang til hurtige internetforbindelser. Det kan vi kun lykkes med, hvis vi rykker endnu tættere sammen i det gode samarbejde, vi har mellem kommuner, region og leverandørerne fra teleindustrien og forsyningsselskaberne, siger formand for KKR Sjælland, Niels Hörup (V), borgmester i Solrød Kommune. 

Sjællandsregionen har dårligst dækning
Indbyggere og virksomheder i Sjællandsregionen er samlet set dårligst stillet i forhold til adgangen til hurtige internetforbindelser. Uanset, om man måler på den officielle danske målsætning om, at alle skal have en forbindelse med 100/30 Mbit/s datahastighed. Eller den ambitiøse EU-målsætning om hastigheder på 1/1 Gbit/s. Ikke mindst er adgangen til fiberforbindelse væsentligt ringere i Sjællandsregionen end i resten af Danmark.

- Vi er en region, hvor der mange steder er langt mellem husene. Vi kan forudse, at fibernettet ikke uden videre når helt ud for enden af alle grusveje. Derfor skal vi sammen finde løsninger, der også giver gode internetforbindelser i vores landområder, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Fælles retningslinjer med branchen
Region Sjælland har taget initiativ til en Digital Taskforce, som Guldborgsund Kommune står i spidsen for. Den digitale taskforce skal samle interesserede kommuner og skabe grundlag for, at flest mulige borgere og virksomheder får hurtige internetforbindelser – uafhængigt af om det er via mobilsignaler, fiber eller andre kabeltyper.

En del af det grundlag er de fælles retningslinjer for udrulning af digital infrastruktur, som kommuner, region og leverandører har aftalt i 2016. Retningslinjerne skal sikre, at kommunerne nemt og ensartet kan håndtere sager om gravetilladelser, masteopsætning og masteleje, når leverandørerne skal etablere nye anlæg.

På mødet i KKR Sjælland var alle parterne enige om, at de fælles retningslinjer skal opdateres, så de tager højde for ændringer i blandt andet Planloven og forbereder udrulning af det nye 5G-signal, der kræver opsætning af nye og flere sendere.

MG